Прераховани ризик

автор и. сабадош 15. марец 2021

У Амстердаме, у Голандиї, тих дньох отримана масовна „корона журка” на хторей вецей як тисяч младих цалу ноц уживало у друженю и музики познатих ди-джейох. Нє бул то илеґални „ивент” отримани без знаня власцох на тайомней локациї за хтору лєм вибрани можу дознац у обскурних глїбинох интернету. Напроцив, журка отримана з благословом, та аж и на инициятиву власцох Голандиї, хтори поволали младих и здравих волонтерох же би ше на єден вечар справовали на способ хтори до влонї бул каждодньови и нормални, а нєшка представя озбильне потупенє епидемиолоґийних мирох за хторе шлїдзи голєм пенєжна кара.

Углавним, нащивителє були подзелєни до даскельо оддзелєних зонох. У єдней, шмело ше танцовац, шпивац, облапяц и пиц без маски. У другей, могло шицко спомнуте, алє без знїманя маски. У трецей, нащивителє могли робиц цо сцу, алє водзиц рахунку о физичней дистанци… Наявене же шицки нащивителє по нєдзелї буду тестирани на корону.

Бул то свойофайтови „ин виво” медицински и социялни експеримент хтори ма два зарисовани цилї. Перше, випитац чи ше годно бизовац до такволаних „ковид-сертификатох” з хторима потвердзено здрави (лєбо вакциновани) Европянє годни шлєбодно путовац по державох Европскей униї. Друге, у пракси превериц же чи нєшкайши узвичаєни превентивни епидемиолоґийни мири на хторих ше базує наша „нова нормалносц” – маски, дистанца и керованє контактох, заправо маю ефект хтори им ше приписує. Нїхто ище нє бежи опрез друка з можлївима резултатами експеримента – можебуц ше у медзичаше медзи рейверами случи експлозия корони, можебуц ше часц похори а часц нє, кому уж як судзене, а можебуц ше нє случи нїч… Аж вец годно бешедовац чи зме остатнї рок ишли по добрей драги, чи би глєдац нову. Гоч ше вше гласнєйше бешедує же Стари континент на прагу трецей габи епидемиї, Голандянє змогли моци войсц до „прерахованого ризику” и поставиц тото питанє, насампредз прето же ше пред тим уж зочели зоз найнасилнєйшима „анти-ковид” протестами у Европи и скоро та уставну кризу пре зраженє Влади, Парламента и Верховного суда коло остатнього „локдауна”.

Епидемиолоґия, як и кажда наука, нє доґма. Стари правди зочени зоз новима спознанями можу престац важиц, а арґументи у обєктивним науковим процесу вше моцнєйши од звикнуцох. Окреме же ше и нови вирус, и чечуца епидемия, у велїх своїх манифестацийох нє справую и нє одвиваю по обчекованих моделох. Кед уж нє маме прави одвити, можебуц треба поставиц иншаки, прави питаня?

(Опатрене 24 раз, нєшка 1)