Пре коронавирус новини нє буду сциговац предплатнїком у Австралиї

автор б. варґа
594 Опатрене

НОВИ САД – Пошта Сербиї поинформовала НВУ „Руске слово” же диструбуция виданьох тей установи, а окреме новини „Руске слово”, нє буду дистрибовани до Австралиї пре пандемию вируса корона.

Дистрибуция виданьох и новинох „Руске слово” у тим року вецей раз застановйивана пре пандемию коронавируса, а окреме пре рестриктивни мири у драговим и авио транспорту, як и пре заверанє гранїцох.

Предплатнїком виданьох и новинох „Руске слово” у Австрали, а тиж у других жемох дзе ше нє будзе дистрибуовац продукцию НВУ „Руске слово”, наша Установа надополнї зоз предлужованьом предплати, як и посиланьом ПДФ електронских виданьох предплатнїком.

У Австралиї НВУ „Руске слово” ма шейсцох стаємни предплатнїкох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ