Припознанє Славови Палєнкашови

автор а. медєши 11. септембер 2020

У восточней Републики Ческей, у городзе Оломоуц 29. и 30. авґуста отримана „Tattooˮ конвенция, односно саям тетоважох, на хторей участвовал  и Славо Палєнкаш родом зоз Руского Керестура, а хтори бул анґажовани у рисованю уметнїцких малюнкох на пилкох хтори представяли награди за найлєпших 33-ох „Tattoˮ майстрох на тей манифестациї.

Анґажованосц Славу Палєнкаша то и свойофайтове припознанє за його ориґиналносц, автентичносц и насампредз талант ґу применєней уметносци. Як гварел автор рисункох, до сотруднїцтва пришло кед зоз нїм прейґ дружтвеней мрежи Фейсбук контактовал орґанизатор спомнутей манифестациї, и предложел же би його пилки, хтори, у першим шоре и були наменєни за декор „tattooˮ салонох,  представяли дарунок найлєпшим учашнїком у правеню тетоважох.

– Шицко почало кед ми орґанизатор тей манифестациї прейґ  Фейсбуку послал слику плакати же ше отримує „tattoˮ конвенция у Ческей. Нє витворели зме теди нїяку конкретну комуникацию, понеже слика була лєм у форми поволанки, та сом ше двоєл чи му спомнуц цо робим и предложиц даяке сотруднїцтво. По теди сом свойо уметнїцки роботи предавал лєм у Сербиї, нїґда у иножемстве, та прето дилема була векша. На концу сом ше одважел, представел му свойо роботи, хтори ше му барз попачели, и на мойо вельке нєсподзиванє предложел ми же бим за їх манифестацию направел награди за учашнїкох – приповеда Славо.

 На манифестациї кажди „tattoˮ майстор, односно „tattooˮ студио, мал по єдного учашнїка хторого тетовирал, а на концу жири у каждей од 10 катеґорийох, додзелєл награди за перши три найлєпши тетоважи. 

–  З оглядом на тото же було рижни катеґориї у тетовираню – чарно-била тетоважа, тетоважа у фарби, илустрована, реалистична итд, зоз каждей катеоґориї ше наградзовало найлєпших трох тату майстрох. Комисия и публика потим гласали, и трицец тройо як награди достали мойо пилки – толкує Славо, и додава же тота цалком нєзвичайна уметнїцка робота, рисованє по пилкох, насампредз и наменєна за декор ентериєра, а найвецей их поручую, як гвари, любителє нєобичней уметносци, звичайно власнїки „tattooˮ салонох.

За намальовани 33 пилки Палєнкашови требало даскельо мешаци, попри порядней роботи. Рисунок на пилкох представя защитни знак манифестациї у Оломоуцу, рисовани є зоз шлєбодну руку, а технїку рисованя автор у франти наволує „знанє и знаходзенєˮ.

– Пилки сом офарбел зоз чарним спрейом, потим ишла била подлога у форми коректора, прейґ нього ишла скица зоз клайбасом, а вец прейґ клайбаса сом рисовал зоз лайнерами, односно маркерами, рижней грубини. З початку требало кус експериментовац з материялами и випробовац вецей технїки, хтора фарба зоз хтору як реаґує, на концу сом шицко сам пренаходзел же бим достал цо квалитетнєйшу и реалнєйшу слику – толкує наградзени самостойни уметнїк.

И попри тим же манифестация требала буц отримана того року у маю, пре шветову пандемию з вирусом корона була премесцена за остатнї викенд у авґусту. На нєй присуствовало коло 100 учашнїкох, зоз пейцох жемох,  а пре благшу ситуацию з вирусом у Републики Ческей отримана є зоз зменшаним капацитетом, алє без обовязки ношеня защитних маскох. Пре ище вше актуални вирус корона и контроли путованя до иножемства зоз Сербиї, наградзени автор, нажаль, мушел препущиц за ньго тото окремне збуванє.

(Опатрене 118 раз, нєшка 1)