Притримованє мирох державних орґанох

автор вл. дїтко
477 Опатрене

ШИД – После схадзки Општинского штабу за позарядово ситуациї Зоран Семенович, заменїк предсидателя општини Шид потолковал мири хтори запровадзени на подручю општини Шид, а хтори у складзе зоз одлуками державних орґанох.
На подручю општини нєт инфицирани особи з вирусум корона, а анї подозривх на спомнути вирус.
Окрем школох и дзецинскей заградки, нє робя анї Културно-образовни центер, Народна библиотека, ґалериї и Туристична орґанизация Шиду, док Општинска управа будзе робиц зоз зменшаним обсягом роботи, а желєни пияц будзе отворени.
Погосцительни обєкти буду робиц од 8 по 20 годзин зоз запровадзованьом шицких потребних гиґиєнских мирох спрам предписаньох.
Локална самоуправа орґанизовала значне число волонтерох хтори буду помагац старшим особом хтори ше за помоц можу явиц на число телефона 022/712-122.
Особи хтори маю респираторни здравствени проблеми нє треба же би ишли до Дому здравя, алє треба же би поволали число 022/712-522.
Тиж, шицки миґранти хторих у трох прилапююцих центрох єст 1 550 нє шму виходзиц зоз спомнутих центрох дзе су змесцени.
Семенович тиж наглашел же ше шицки муша притримовац мирох хтори на моци и же би ше нє ширела панїка, а хто потупи спомнути мири будзе процесуовани спрам законских предписаньох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ