Прихваћен План рада и Финансијски план Националног савета

автор Ясмина 7. децембер 2015

РУСКИ КРСТУР – На својој шестој редовној седници у овом сазиву, Национални савет (НС) Русина прихватио је План рада и Финансијски план Савета за наредну годину, а дао је мишљења, односно сагласност на планове-програме рада и финансијске планове установама којима је саоснивач и оснивач – Заводу за културу војвођанских Русина (ВР) и НИУ „Руске слово“.

На седници је присуствовало 17 од 19 чланова НС, који су једногласно, или већином гласова одлучивали и о неким кадровским питањима, с обзиром да ће саоснивачу – Покрајинској влади, бити предложени чланови за именовање у Управни (УО) и Надзорни  одбор (НО) Завода за културу ВР, а као оснивач, НС је на седници именовао чланове у УО и НО РНТ „Петро Ризнич Ђађа“, као и једног члана у УО НИУ „Руске слово“ из реда запослених.

На седници се расправљало и о додели признања истакнутим Русинима за њихов допринос, а потврђено је и неколико одлука Извршног одбора НС.

Набрајајући неке смернице у раду идуће године у свим областима, председник НС Русина Славко Рац на седници је посебно истакао да ће се приоритет дати обезбеђивању што већег броја деце у предшколским и основношколским образовним институцијама на русинском језику, а НС ће и даље преузимати одређене мере и потезе да се у Гимназију на русинском језику доведе на легалан начин ученике из иностранства, а за образовне и друге активности у Срему, биће купљен комби.

У образовању и науци биће посвећена већа пажња и на обележавање 200-годишњици рођења Петра Кузмјака, у спорту на обележавање 25-годишњице СИ „Јаша Баков“, а НС ће и убудуће подржавати програме младих.

У области информисања као најзначајније Рац је истакао почетак активности на оснивању локалног Рутен-радија, за општине Кула и Врбас, а на основи одлуке НС, стручна комисија ће прво испитати да ли постоји слободна фреквенција за евентуални радио.

На крају састанка је речено да ће Музеју Војводине, Заводу за културу ВР и Дому културе Руски Крстур послат предлог да ће поменуте установе, заједно са НС, бити оснивачи Фондације за музејску збирку Русина у Руском Крстуру.

Такође, речено је да ће после дописа-реаговања НС са пете седнице, Филозофски факултет у Новом Саду Одбору за образовање НС послао одговор да ће убудуће потврде о знању русинског језика са Одсека за русинистику неће давати „олако“, као и да ће их заинтересовани добити после одслушаног семестра русинског језика, као што је пракса и за друге језике.

NS-02

(Опатрене 43 раз, нєшка 1)