Приєм за першокласнїкох у Школи Петро Кузмяк

автор м. афич
448 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох Петро Кузмяк на пондзелок, 30. авґуста на 11 годзин, у школским дворе орґанизує приєм за малих першокласнїкох и їх родичох, а привитаю их директорка Школи и учительки.

За школярох першей класи штреднєй керестурскей школи, приєм будзе 1. септембра на 8 годзин тиж у школским дворе, а привитаю их директорка и оддзелєнски старшинове.

За шицких школярох перши наставни дзень у новим школским 2021/22. року будзе тиж 1. септембра.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ