Промоция успихох на билбордох

автор А. РИМАР 6. децембер 2015

На штернац локацийох у варошу уж вецей як два тижнї поставени билборди на хторих школяре зоз териториї Городу Нового Саду хтори у школским 2014/2015. року витворели найзначнєйши успихи на републичних и медзинародних змаганьох з науки и уметносци. Медзи нїма и Валентина Колошняї зоз Руского Керестура.

Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци з Нового Саду з потримовку Покраїнского секретарияту за науку и технолоґийни розвой и Городу Нового Саду реализовал проєкт „Учим+Знам=Вредзим”. Проєкт реализовани од априла по септембер того року у сотруднїцтве зоз шицкима новосадскима основнима и штреднїма школами хтори кандидовали своїх найлєпших школярох. Школи приявели вецей як шейдзешат школярох, а фахови жири спомедзи найлєпших вибрал тринацецерих найлєпших школярох и два школярски тими хтори тераз на штернац билбордох на рижних локацийох у Новим Садзе.

ТРЕБА БУЦ СВОЙ

Валентина Колошняї студент першого року на журналистики на Филозофским факултету у Новим Садзе. У прешлим школским року була матурантка  у Школи за дизайн  „Боґдан Шупут” и завжала друге место на републичней смотри роботох. Тераз є на билборду дзекуюци праве тей награди.

− Робота за хтору сом достала награду була єдна з порядних роботох хтори зме мали рисовац през рок. Часто ше случовало же ше ми нє пачел задаток, та сом рисовала лєм прето же сом мушела, а тота робота була єдна з ридких хтору сом рисовала з уживаньом. Думам же лєм кед ше так рисує, лєм теди видно же даєдна робота добра. На рисунку єдноставно видно пошвеценосц  праве тей роботи. Було ми мило кед ми професорка гварела же пошлє роботу на смотру, алє сом нє думала же достанєм награду. Наисце сом ше нєсподзивала! − гвари Валентина и предлужує

− Найволїм рисовац вноци, а то часто було напарте, бо требало ютредзень витримац у школи. Но, рисовац любим, та ми то нїґда нє була терха, алє уживанє у хторим можу прейсц и даскельо годзини, а же сом того анї нє свидома. Кед сом дознала же ме фахови жири вибрал же бим була на билборду, було ми барз мило. Мнє то доказ же ше труд и намаганє, за тото цо любице, вше виплаци. Гоч сом дараз у штреднєй школи мала чувство же сом иншака як други, тераз видзим же нє треба обрацац увагу на тото. Треба лєм буц свой! − Колошяйова поручує младим.

IMG_1612

МОТИВАЦИЯ БУДУЦИМ ҐЕНЕРАЦИЙОМ

Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци, инициятор того проєкта, у чаше у хторим континуована девалвация дружтвених вредносцох пробовало у Новим Садзе понукнуц иншаку слику и представиц школярох на хтори ше младши од нїх можу спатрац. Зоз Здруженя гваря же у хвильки кед декадентни вистки присутни кажди дзень, як и насловни боки таблоидох, обще траценє вредносцох хторе ше надрилює прейґ телевизийних екранох и викривеней дружтвеней слики, проєкт „Учим+Знам=Вредзим”, и гражданє, и фаховци, оценєли як єден з найзначнєйших крочайох у пременки перцепциї гевтого цо може буц наша правдива вредносц.

− Сцеме промововац позитивни дружтвени вредносци и мотивовац школярох же би учели и ходзели на змаганя. Наисце сом ше нєсподзивал же людзе у цалим реґиону позитивно реаґовали на тот проєкт. То значи же народ, його гражданє, указали цо їх потреба и як сцу видзиц дружтво хторому шицки припадаме − гварел Александар Саванович, предсидатель Здруженя за промоцию дружтвеней одвичательносци.

Приєм школярох отримани всоботу, 28. новембра 2015. року на закончуюцей святочносци проєкта, у Културним центру Нового Саду. О проєкту на приєму бешедовали покраїнски секретар за науку и технолоґийни розвой Владимир Павлов, в.д. директора КЦНС, Боян Панаотович, др Драґана Чорич зоз Здруженя „Родитель”, член Городскей ради за спорт и младеж Предраґ Свилар, як и Александер Саванович, предсидатель Здруженя за промоцию дружтвеней одвичательносци.

(Опатрене 60 раз, нєшка 1)