Раз цена, раз урожай добри – нїґда вєдно

автор ол. папуґа
484 Опатрене

Того року цеснок добре зродзел, алє цена барз мала – кила кошта 350 динари.

Трапеза у польопривреди зоз шицким, алє хто ше уж зоз ню занїма, кед єй вибачи шора, вец зоз вецей рошлїнох цошка и награбка. У Новим Орахове ше млади людзе, цо остали на валалє, бахтаю на шицки боки же би прежили длуги рок.

Гомольова фамелия, зоз штверима дзецми, маю шицкого. Садза огурки, маю овци, у загради цеску. Ґаздиня Александра роби у предавальнї, предава продукти за чуванє здравя, оцец Роланд ма свою роботу. Марк Гомоля по мацери Папуґов, одлучел остац у валалє. Нашли зме го кед пришол з поля од Бориса Бесерминя, дзе бул зоз Срдяном Ґовльом оберац паприґу пайташови. Цимборую ше нє лєм у обераню паприґи, алє на ораховским пияцу предаваю и свойо рошлїни зоз загради. Борис паприґу, а Марк цеснок.

– Перши у валалє цеснок почал садзиц Иґор Бесерминї, алє вецей нє садзи. Ми го дома садзиме уж треци рок у своєй загради. Посадзиме вше коло 85 кили свойого цеску на 350 метерох квадратних. Вше тельо, лєм меняме место – други загради, або други конєц у загради. То вше иста файта, босут  ше вола – гвари Марк.

Од тих трох рокох, цо потераз садза цеснок, перши рок бул найлєпши и найроднєйши. На 350 метерох квадратних зродзело вельо, а цена по кили була коло 700 динари. Прешли рок бул нїяки, бо падали дижджи, та цеснок почарнєл. Заробок бул мали.

– Того року цеснок добре зродзел, алє цена барз мала – кила кошта 350 динари. На тих наших 350 м. кв. нам того року зродзело коло 300 кили, алє и то добре. Посадзели зме 85 кили, а достали 300. Зароби ше дацо. Окреме добре же ми нїч нє укладаме, маме свойо струча цо сазиме, копеме ми сами, маме свой гной од овцох. Наш цеснок наисце „био˗орґанскиˮ, кед нє рахуєме тоту нашу жовту, желєзову воду, новоораховску воду, бо го нє пирскаме нї зоз чим – гвари Александра.

У Новим Орахове лєм 4 ґаздовства садза цеску. Попредаю го шицок дома, по пияцох. Заробок нє вельки, алє зоз нїм ше подмири даяки домашнї потреби. Робота нє велька, окрем садзеня треба дас три раз попарац, залївац, виняц, и за виберних купцох виплєсц до варґочох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ