РВК преглашела лїстину коалициї „Мушиме” за парламентарни виберанки

автор я. дюранїн
243 Опатрене

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) преглашела дзевяту по шоре лїстину зоз подписами за позарядово парламентарни виберанки, котру придала коалиция под назву „Мушиме” – Акция – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович.

Ношитель лїстини коалиция „Мушиме” предсидатель партиї „Вєдно за Сербию” и лидер Отвореней гражданскей  платформи Акция Небойша Зеленович.

Лїстину потримали 12.236 особи.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ