РКЦ у проєкту Ноц КУД-ох, Селїдби през традицию

автор в. вуячич
441 Опатрене

НОВИ САД – Фолклорна секция ветеранох зоз Руского културного центра Нови Сад през викенд участвовала у проєкту Ноц КУД-ох, Селїдби през традицию, а у рамикох програмского лука Селїдби, хтори часц програми Европска престолнїца култури Нови Сад 2022.

Члени РКЦ участвовали у форми нєсподзиваного наступу (flash mob) у Тарґовинским центру БИҐ пияток, 4. фебруара на 18 и на 19 годзин и 5. фебруара на 19 и на 20 годзин. Тиж и внєдзелю 6. фебруара од 18 годзин, у своїх просторийох на адреси Йована Суботича 8, отримали явну пробу.

Oрґанизатор манифестациї АКУДУНС „Соња Маринкович”, єдно з найпознатших новосадских културно-уметнїцких дружтвох, а наступели и дзвери отворели вецей КУД зоз Нового Саду и Зони 021, же би ше гражданє прешейтали през нашлїдство и припатрали на селїдби през традицийни фолклорни, танєчни и музични вирази розличних народох хтори жию на тим просторе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ