Роботна схадзка на нєдзелю у Бикичу

автор вл. дїтко
462 Опатрене

ШИД – Предсидателє КПД зоз Шиду, Бикичу и Бачинцох, координаторе Подручних канцеларийох Националного совиту з тим местох, як и парохове, зиду ше на нєдзелю, 17. януара у Бикичу на роботну схадзку о сотуднїцтве тих културних дружтвох.

На схадзки будзе слова и о означованю Националного швета Руснацох, а предлог би мал буц же би ше швето убудуце орґанизовало вєдно, каждого року у другим месце.

Як за Рутенпрес гварел Златко Манько, предсидатель КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, Младша шпивацка ґрупа того дружтва з нагоди Националного швета виведзе венчик руских шпиванкох хтори буду доступни у онлайн верзиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ