Розписани конкурс за нови руски дзецински шпиванки

автор а. медєши
200 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На основи Одлуки Орґанизацийного одбору Фестивала рускей култури Червена ружа, Дом култури Руски Керестур тих дньох розписал Конкурс за нови руски дзецински шпиванки, хтори буду виведзени на тогорочним Червеним пупчу.

На Конкурс мож послац авторски, потераз нєвиводзени, шпиванки за дзеци зоз текстом на руским язику. У случаю хаснованя нєавторского текста, нєобходне мац дошлєбодзенє автора, а право участвовац маю шицки заинтересовани зоз жеми и иножемства.

Орґанизатор Фестивала обезпечи пенєжни награди композитором за завжати перши три места и єдну награду за найлєпши текст.

Оценьованє и вибор шпиванкох котри буду виведзени на Фестивалу окончи фахова комисия хтору менує Орґанизатор.

Композициї треба же би були записани нотално, лєбо на ношачу звука, а треба приложиц и окреме видруковани текст.

Дом култури Руски Керестур затримує право видац виведзени шпиванки на тогорочним Червеним пупчу у авдио и видео формату.

Роботи треба посилац найпознєйше по 30. април 2022. року на адресу Дома култури (з назначеньом: за конкурс), Русинска 75, 25233 Руски Керестур лєбо на мейл адресу: dk.kerestur@gmail.com.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ