Розписани Конкурс за средства як потримовка младим у руралних подручох

автор а. медєши
248 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал Конкурс за додзельованє средствох за потримовку младим у руралних подручох на териториї АП Войводини у 2022. року.

Циль Конкурсу демоґрафске обновйованє руралних подручох АП Войводини, же би ше потримало оставанє младих односно, же би ше потримало їх врацанє зоз городох.

Предмет Конкурсу потримовка новим ґенерацийом младих польопривредних продуковательох, їх розвою и унапредзованю през потримованє инвестицийох до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох.

За реализацию того Конкурсу предвидзене вкупно 200 милиони динари, а максимална сума безповратних средствох по єдней прияви нє може буц векша од милион и пейцсто тисячи динари, док минимална сума по єдней прияви 500 тисячи динари.

Право участвовац на Конкурсу маю физични особи старши од 18 рокох хтори у моменту подношеня вимоги нє шму мац вецей од 40 рокох, а хтори першираз уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох як ношителє польопривредного ґаздовства после 1. януара 2022. року.

Прияви з потребну документацию мож послац по пошти на адресу – Покрајински секретаријат ѕа пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, з назначеньом – КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ або придац особнє у будинку Покраїнскей влади, кажди роботни дзень од 9 по 14 годзин.

Конкурс отворени по 4. марец 2022. рок, а вецей информациї о Конкурсу мож достац на число телефона 021/487- 44- 30 од 13 по 15 годзин або на сайту www.psp.vojvodina.gov.rs.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ