Рошнє интересованє за добродзечни пензийни фонди

автор бета/ртв/зам; фото:бета
885 Опатрене

БЕОҐРАД – Гражданє Сербиї вше баржей заинтересовани за укладанє до добродзечних пензийних фондох, а до програми дополнююцих пензийох уключени 10 одсто занятих, оценєне на вчерайшим сходзе о животним осиґураню и добродзечних пензийних фондох.

Директор беоґрадскей филияли Дунай дружтва за управянє з добродзечним пензийним фондом (ДПФ) Ґоран Єлисавац гварел же задоволююце число гражданох Сербиї уключене до пензийних фондох.

Вон додал же держава одбавела вельку улогу з даваньом порцийних олєгчаньох за роботодавательох, та кед роботодаватель уплацує до 5 500 динари за занятого -ошебодзени є од плаценя шицких порцийох и доприносох.

По його словох, цильна ґрупа шицких пензийних фондох роботодавателє, алє и гражданє, котри вше частейше уходза до дополнююцих пензийних фондох.

Єлисавац визначел предносц пензийних фондох – же гражданє у каждей хвильки можу мац увид до стану на рахунку и же з минималнима укладанями можу у старосци обезпечиц лєпши стандард. Предносц и у тим же ше пенєж нє муши поряднє уплацовац до пензийного фонду, а мож меняц и висину уплати.

На сходу поведзене же штредня пензия у Сербиї 24 000 дианри, цо тиж мотив за дополнююце пензийне осиґуранє.

Штредня старосц хасновательох пензийних фондох од 40 до 50 роки, а оценєте же млади у Сербиї нє досц роздумую о пензиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ