Ружа заш лєм будзе два днї, розвага на другим месце

663 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР –  На позарядовей схадзки Орґанизацийного одбору фестивала рускей култури „Червена ружа”, котра отримана 11. юния, принєшена одлука же 61. Ружа будзе отримана два, а нє три днї, як було плановане. Бешедоване и о тим же того року розвага после програми будзе отримана на другим месце, на желєней поверхносци коло Спортскей гали.

Важне назначиц же ше нє утаргує анї єдну часц фестивалу, алє ше програму котра мала буц трецого дня приключує ґу другому дню, та так тогорочна Ружа будзе отримана 1. и 2. юлия, виявел предсидатель Орґанизацийного одбору Ружи Желько Ковач. Вон потолковал же до тей пременки пришло понеже руководитель у Доме култури, хтори бул задлужени за оркестер и єдну часц аранжманох, нє жадал вецей участвовац у роботи.

Вистава Будинскових фотоґрафийох будзе отворена штварток, 30. юния на 19 годзина у школским будинку Замок, док пияток, 1. юния, у дворе Школи „Петро Кузмяк” на 16 годзин почнє манифестация „Червене пупче”, а од 20 годзин програма „Одгуки ровнїни”, на котрей учасц вежню секциї наших културно-уметнїцких дружтвох.

 „Червене пупче” будзе орґанизоване з двох часцох. У першей буду виведзени дзешец нови руски дзецински шпиванки, а у другей часци ше того року першираз школяре висших класох основней школи буду змагац у виводзеню народних шпиванкох.

Други дзень фестивала, соботу, 2. юлия, на 20 годзин почнє Музични вечар „Юлиян Рамач Чамо”, дзе наступя млади, котри ше зоз забавнима шпиванками буду змагац за найкрасши глас, за авторску композицию и цалосни наступ, док у другей, ревиялней часци, наступя шпиваче-ветеранє зоз народнима композициями зоз прешлих Ружох. Потим наступи госцуюци ансамбл „Бунєвацке коло” зоз Суботици.

Програма обидва днї будзе отримана у дворе Школи „Петро Кузмяк”, медзитим, того року нєдопущене же би и розвага после Ружи була отримана на тим месце, та будзе на желєней поверхносци коло Спортскей гали. Тиж так, понеже нєодлуга почнє реновиранє школского двору, после чого найвироятнєйше будзе забранєне уходзенє зоз терховнима превозками, орґанизаторе на схадзки приповедали и о тим же од шлїдуюцого року и сама програма Ружи будзе мушиц буц отримана на другим месце.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ