Руски Крстур добио нови План регулације

автор зам
834 Опатрене

РУСКИ КРСТУР – Скупштина општине Кула јуче је донела План генералне регулације за насељено место Руски Крстур, а на основу Одлуке СО о изради Плана од марта 2009. године.

Како је речено на седници Скупштине, План генералне регулације донет је због застарелости досадашњег, а нов је прилагођен садашњој и будућој градњи.

План је израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу“ Кула и ЈП „Завод за урбанизам Кула-Оџаци“, а његов саставни део је и Извештај о стретегијској оцени Плана о утицају на животну средину.

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације Руског Крстура трајао је од 20. марта до 18. априла ове године, отворена седница Комисије за планове одржана је 22. априла, унети су и неки приговори, а Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине 22. октобра дало је сагласност о стратегијској оцени утицаја на животну средину.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ