РуСмак

[contact-form-7 id=”4″ title=”Contact form 1″]


 

ПРОПОЗИЦИЇ

 1. НВУ „Руске слово“ орґанизує наградни конкурс Рецепт за наградуза найлєпши рецепт колачох, питкох, тортох, кексох зоз новорочнима мотивами, дробних колачох…
 2. Конкурс тирва од 15. децембра 2016. року по 15. януар 2017. року.
 3. На Конкурс треба посилац рецепт (по руски) и фотоґрафию колачох, питкох, тортох, кексох зоз новорочнима мотивами, дробних колачох…). Шицки рецепти буду обявени на сайту НВУ „Руске слово“ (www.ruskeslovo.com/мозаїк) и на Фейсбук боку Rusmak.
 4. Конкурс будзе мац три круги – перши круг будзе тирвац од 15. 12- 25.12., други круг од 26.12 – 04.01, а треци круг од 05.1- 15. 1.
 5. Найлєпши рецепт буду виберац нащивителє ФБ бока та на основи достатих лайкох, после каждого кругу (26.12, 05.01 и 16.1), будзе преглашени побиднїк (вєдно тройо побиднїки) на Фейсбук боку РС Rusmak. Информацию о евентуалней награди автор рецепта достанє на адресу зоз хторей послал рецепт.
 6. Авторе найлєпших рецептох у каждим циклусу буду наградзени зоз пенєжну награду хтора виноши 3 000 (три тисячи) динари.
 7. Текст рецепта и фотоґрафию послац по мейлу на адресу rusmak@ruskeslovo.com, лєбо виполнїц формулар на сайту.
 8. Право участвовац у наградним конкурсу маю шицки полнолїтни жителє Републики Сербиї, з пребивалїщом у Сербиї.
 9. Єден учашнїк на наградни конкурс може послац вецей рецепти.
 10. Фотоґрафиї рецепта треба послац електронски, муша буц авторски, и у диґиталним JPG (JPЕG) формату, нє менєй од 800 пиксели на кратшим боку и нє векши од 6МБ.
 11. Орґанизатор наградного конкурса затримує право прилапиц або нє прилапиц рецепт (текст и фотоґрафию) за хтори трима же нє сполнює минимум критериюмох хтори одредзує конкурс, без окремних толкованьох.
 12. Тот хто посила рецепт треба же би мал полни нєоцудзуюци авторски права на фотоґрафию, хтори дефиновани зоз важацим Законом о авторских правох. Строго забранєне копиранє того змисту без допущеня автора. Орґанизатор ше одрека одвичательносци у случаю потупеня того права з боку трецей особи. Кед орґанизатор посумня же дахто посила на конкурс фотоґрафию на хтору нє ма право, може глєдац додатни доказ о авторству и без дальшого толкованя може виключиц тоту фотоґрафию зоз конкуренциї.
 13. Орґанизатор ма право хасновац шицки обявени фотоґрафиї у рамику конкурса за промоцию конкурса у було хторей форми, як и познєйше за обявйованє збирки найлєпших рецептох.
 14. Рахує ше же шицки цо пошлю рецепт прилапели наведзени условия конкурса.
 15. Термин за преберанє наградох 30 днї од дня преглашеня побиднїка. После 30 дньох орґанизатор затримує право нє додзелїц награду добитнїкови.
 16. Занятим у НВУ „Руске слово“ и членом їх фамелийом найстрогше забранєне участвовац на конкурсу.
 17. Нєпритримованє горе наведзених правилох причина за дисквалификованє зоз наградного конкурсу.