Саянкович: Вельки успих цалей екипи

автор Владимир Сеґеди 27. юний 2015

ФК „Русин” зоз Руского Керестура у тей сезони безсумнїву призначел одлични успих. Екипи ше удало завжац верхню позицию на таблїчки и пласман до висшого ранґу змаганя и од єшенї будзе у дружтве екипох хтори ше змагаю у Подручней фодбалскей лиґи. Тот успих фодбалере призначели зоз тренером Златком Саянковичом:

– Од початку 2014. року сом тренер Русина. Пред тим сом тренирал нїзши возрости, а першу екипу тренирал Борис Шайтош. На преходзе помедзи єшеньску и ярню часц першенства зме заменєли места. У тей хвильки Русин бул на седмим месце на таблїчки у Медзиопштинскей лиґи, а циль нам бул завжац место медзи першима екипами хторе водзело до висшого ранґу. На концу нам ше тото и поспишело – гварел тренер Саянкович.

Милан Дюрич

Милан Дюрич

Русин сезону змаганя закончел на пиятим месце, призначел 14 побиди, 13 змаганя страцел, а три змаганя одбавел нєришено. Освоєл 45 боди и виборел пияте место на таблїчки. Но, важне надпомнуц же у ярнєй часци Русин бавел барз добре и по успиху завжал друге место.

– После тей часци Першенства на першим месце Слоґа зоз 36 бодами, на другим месце Русин зоз 29, а треца екипа Омладинца зоз 28 бодами. Тот успих зме призначели зоз дисциплину, почитованьом шора и з вельку роботу. Тоти три поняца важни и у спорту як цо и у живоце – гварел Саянкович.

Спомнутих постулатох успиху, як наглашел тренер Саянкович, притримовали ше шицки бавяче. Успих посцигла екипа, а нє поєдинци. Млади дали енерґию, а старши знанє и искуство.

– За трицец роки кельо сом у Русину, як бавяч и тераз тренер, посцигнути вельо добри резултати. Чи то найлєпши, нє знам, алє є єден з лєпших потераз. У каждим поглядзе од єшенї нас чека ище векша борба, так же сиґурно предлужиме зоз таким темпом. Мушим надпомнуц же нас очекує ище реорґанизация лиґи, цо подрозумює же будземе мушиц бавиц ище лєпше и завжац цо лєпши пласман. Мушиме буц помедзи дзешец найлєпших на таблїчки. Тераз маме добре витренирану екипу, творя ю векшина млади бавяче, хтори сцу остац у тим дружтве, односно лиґи, и надалєй. Бавяче углавним зоз валалу, алє маме и даскелїх зоз других местох хтори ше барз добре уключели до екипи. Мушим наглашиц же зме вельку потримовку за нашо добри резултати потераз мали и од Управи клуба хтора ше намагала обезпечиц цо лєпши условия – гварел тренер Саянкович.

Сани Колошняї

Сани Колошняї

(Опатрене 120 раз, нєшка 1)