Сербия у реґионє у верху по нєзанятих младих

автор танюґ/сен 27. октобер 2015

БЕОҐРАД – Попри Македониї и Босни и Герцеґовини, Сербия на верху лїстини по чишлє младих нєзанятих, з котрих векшина чека роботу два и вецей роки, поведзене на трибини „Прецо (нє)одходзиме зоз Сербиї“.

Найвекши процент нєзанятих младих ма закончену штредню школу, а представителька Националней служби за обезпечованє роботи Биляна Пеїч гварела же пошлїдки длугого глєданя роботи то же млади почню робиц у другим фаху. Випитованя указали же би 85 одсто младих пристали робиц „на чарно”, визначене на трибини.

Министер просвити Срдян Вербич поручел же би млади вецей уваги требали дац и нєформалному образованю, а гварел и же такв. „одлїв мозґох“ актуални нє лєм у Сербиї, алє и у других, аж и вельо розвитших державох.

Резултати виглєдованьох указую же млади найвецей жадаю робиц у явним секторе, гоч вон оценєти як нєефикасни, ту ше планує зменшанє числа занятих, а плаци зменшани за 10 одсто.

(Опатрене 97 раз, нєшка 1)