НА ЗДОГАДОВАНЄ

СЛАВИЦА ИЛИЧ
народзена Страценски

(6. IX 1948 – 15. VII 2009)


Роки нє зменшую смуток и боль за тобу: мац Маґдалена, син Мирослав, супруг Боґдан и шестри Мартицa и Нада зоз фамелиями
(Опатрене 2 раз, нєшка 1)