СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 28. априла наполнєли ше 22 роки як ше преселєл до вичносци мой мили брат

СЛАВКО РУСКАЇ

(1961–1999)
з Вербасу


З любову и почитованьом найкрасши памятки на ньго у своїх шерцох навики чува шестра Марча зоз фамелию
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 6 раз, нєшка 1)