СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 22. марца наполнєли ше 4 жалосни роки

НАТАЛИЯ МЕДЄШИ
народзена Колошняї

(1944–2019)

АНДРИ МЕДЄШИ

(1941–2014)


(1941–2014)

Памятку на їх любов и доброту навики чуваю їх синове Звонимир и Михал и дзивки Наталия и Славка зоз фамелиями
Спочивайце у мире Божим!