СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 25. юлия наполнєли ше два жалосни роки як наша мила дзивка пошла до вичносци

СНЕЖАНА НАДЬ
народзена КОШАРКО

(1969–2020)
з Руского Керестура


Забуц нє мож, а у шерцох вельки боль и смуток як ши нас нєсподзивано зохабела и цо ше у тей хвильки случело кед ши нас напущела. Ожалосцени родичи Кошарково Яким и Анґела
Вичная памят!