Совит Европи: Сербия най злєпша образованє на меншинских язикох

автор ядю
816 Опатрене

БЕОҐРАД – Як преноши портал Минорити нюз, Министерски комитет Совиту Европи зоз шедзиском у Стразбуру поволал Сербию же би помогла и злєпшала образованє меншинох на мацеринским язику, бо постої забриґованосц пре релативно високи праги при формованю меншинских оддзелєньох.

У своїм звиту, у хторим сумироване применьованє Европскей повелї о реґионалних, лєбо меншинских язикох, як и о запровадзованю препорукох хтори у предходним периодзе дати власцом у Сербиї, Совит Европи припознал напредованє у обласци обуки наставнїкох и видаваня учебнїкох. Совит Европи похвалєл и напредованє у радио и телевизийних емисийох и числених културних активносцох на меншинских язикох, алє надпомнуте же приватизация явних сервисох зменшала обсяг емитованя емисийох на язикох националних меншинох.

Попри тим, дати и препоруки за змоцньованє хаснованя шицких реґионалних, лєбо меншинских язикох у судству и управи, промовованє свидомосци и толеранциї у сербским дружтве ґу меншинским язиком и култури як состойней часци нашлїдства Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ