Сотруднїцтво установох значне у борби процив насилства над женми

автор тах
1.2k Опатрене

ВЕРБАС – Комисия за провадзенє и витворйованє родней ровноправносци Општини Вербас, з хтору предшедує предсидателька СО Вербас Марияна Мараш, орґанизовала Округли стол з тему „Насилство над женми”. О теми, хтора окреме актуализована тих дньох през означованє „16 дньох женского активизму у борби процив насилства”, бешедовали двацец представителє рижних локалних установох и орґанизацийох, як и директорка Заводу за равноправносц полох Войводини Диана Милович, пише портал Општини Вербас.

Отвераюци Округли стол, Марашова визначела же за успишну борбу процив насилства у фамелиї нєобходне интензивне сотруднїцтво шицких часцох дружтва хтори маю пресудни уплїв на зменшованє и зоперанє того зявеня, окреме апострофуюци Полицийну станїцу, Центер за социялну роботу, Общи шпиталь, Дом здравя, Червени криж, образовни установи и здруженя гражданох и нєвладови сектор.

– Комисия основана 2005. року и може буц приклад добрей пракси як ше бориц процив насилства над женми и насилства у фамелиї. По наших податкох, жертви насилства ше углавним перше явяю полициї, а по нових законских одредбох хтори ушорюю тоту обласц, полицийни службенїк будзе мац право вирекнуц два швидки мири – онєможлївйованє приходу и оддальованє, аж и за потенциялних насилнїкох – гварела Марашова.

Вона визначела же ше остатнї роки звекшало число случайох насилства дзецох над  родичами, насампредз пре злохаснованє наркотикох, алє ше, и попри тим, звекшал и ступень довирия жертвох насилства до полициї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ