Спортски бависка и стретнуце младих на „Коцурскей жатви”

автор ол. русковски
289 Опатрене

КОЦУР – Єдна з провадзацих програмох тогорочней манифестациї „Коцурска жатва” отримана всоботу рано, 16. юлия, на стадиону ФК „Искра” у Коцуре, кед одбавени турнир у малим фодбалу, у рамикох 31. Спортских бавискох „Яша Баков”.

На турниру за ветеранох участвовали три екипи – екипа „Руски културни центер” з Нового Саду, екипа „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова и домашнї ФК „Искра” зоз Коцура.

По словох подпредсидателя Спортского здруженя спортских бавискох „Яша Баков” Владимира Ивана, з тей нагоди бавели лєм три екипи, Kоцурцом ше нє удало оформиц ище єдну екипу, а на турниру хибели и екипи зоз Руского Керестура и Дюрдьова котри ше углавним зявюю на спортских бавискох. Гоч дзень бул винїмково цепли, ветеранє успишно одбавели шицки змаганя и после закончуюцого бависка екипа з Нового Саду завжала треце место, домашнї були други, а екипа з Нового Орахова була найлєпша и завжала перше место. По законченим турниру, шицки учашнїки сумирали упечатки на приємним друженю.

Финансийна ситуация у Спортским здруженю спортских бавискох „Яша Баков” чежка и далєй прето же, як визначел Иван, роками нє доставаю нїяки средства анї зоз Националного совиту Руснацох, анї з городу лєбо других општинох. Так, з тей нагоди турнир у малим фодбалу орґанизовани у рамикох манифестациї Стретнуца младих, на инициятиву предсидателя Коцурского здруженя младих (КУМ) Стевана Самочети, котри и присуствовал отриманому турниру. По його словох, сама причина за злучованє културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуца младих праве у тим же би ше цо баржей могло збогациц програму.

Кед слово о стретнуцу младих, того року були приявени коло 40 учашнїки и шицки на даяки способ були уключени до цалей програми коцурскей манифестациї. Окрем того, єдно число учашнїкох истого дня, як додал Самочета, участвовало на другим проєкту на тему Економского змоцньованя младих на териториї општини Вербас, котри ше отримовал у Вербаше, и вони тиж на концу присуствовали „Коцурскей жатви”. Тот проєкт потримало Министерство младежи и спорту, Покраїнски секретарият за младеж и спорт и Покраїнски секретарият за образованє, право, предписаня и национални меншини-национални заєднїци, як и Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур и Роботне цело за младих Национално совиту Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ