Средства за купованє хижох на валалє достали 74 пари

автор ртв/сен
1.2k Опатрене

НОВИ САД – Спомедзи 350 младих малженских и нєповинчаних парох кельо конкуровали, 74 достали средства за купованє хижох на валалє, а того тижня им уручени и контракти. Програму обезпечованя средствох за хижи на валалє уж други рок запровадзує Покраїнска влада, хтора за тоту намену видвоєла 68 милиони динари. Спрам спознаньох Рутенпресу, средства за купованє хижи достала и єдна малженска пара з Коцура.

Циль конкурсу же би млади пари достали стаємне место пребуваня, та подмладзованє валалох и приход младих фаховцох до валалских штредкох. З нагоди уручованя контрактох, покраїнски сектретар за привреду, обезпечованє роботи и ровноправносц полох Мирослав Васин визначел же и у тим кругу було вельке интересованє за програму, а тераз свой дом на валалє достаню и 150-еро дзеци.

– Прешлираз було коло 80-еро дзеци. Значи, ми подмладзуєме валали. Резултати того конкурсу указую же го треба предлужиц и то з ище векшим интензитетом. Наздавам ше же и идуца Покраїнска влада препозна значносц того проєкту и предлужи го запровадзовац – гварел Васин.

После подписованя конктрактох, хтори добитнїком средствох придал предсидатель Покраїнскей влади Боян Пайтич, буду уплацени пенєжи тим котри их предаваю, а млади пари поставаю условни власнїки обисцох, з тим же вони дзешец роки буду под гипотеку. Кед и о дзешец роки хаснователє буду жиц на валалє, Покраїнска влада знєє гипотеку и теди вони постаню цалосни власнїки.

1-Hizi-02

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ