Схадзка Вивершного одбору НС преложена за нєшка

автор зам
1.1k Опатрене

НОВИ САД – Пре одредзени обєктивни причини, схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох хтора мала буц отримана вчера, будзе отримана нєшка, 25. октобра, на 12 годзин у Заводзе за културу войводянских Руснацох (ЗКВР).

На схадзки будзе розпатрани дньови шор як пририхтованє за шлїдуюцу схадзку НС, хтора будзе початком новембра.

Медзи вецей точками, ВО нєшка предложи и вименки Финансийного плану НС за 2016. рок, на дньовим шоре даванє думаньох о вименки Финансийного плану и Статуту ЗКВР, Предлог одлуки о утвердзованю традицийних назвох општинох и населєних местох на руским язику, Предлог одлуки о додзельованю позарядовей стипендиї, Предлог правилнїку о реґулованю менованя почесного члена НС Руснацох, як и потвердзованє вецей одлукох ВО НС.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ