Тереза Будински школярка ґенерациї штреднєй школи „Петро Кузмякˮ

автор м. афич
916 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тереза Будински школярка IV-1 оддзелєня Ґимназиї на руским язику вибрана за школяра ґенерациї штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у тим школским 2019/20. року.

Вибор Будинсковей на основи резултатох окремней комисиї, потвердзени вчера на схадзки Наставнїцкей ради Штреднєй школи, дзе потвердзени и разултати покладаня матурских испитох хтору школяре покладали од 2. по 11. юний.

Так од 61 матуранта у трох оддзелєньох, плус тройо позарядово, 59 и двойо позарядово положели испит, тройо нє положели, а єден позарядови школяр нє вишол на матуру. Матурски испит 28 матуранти положели з одличним успихом, 15 з барз добрим, а 13 з добрим.

Того року пре помоцнєти безпечносни мири пре ковид 19 Школа нє орґанизує шветочнє уручованє дипломох зоз програму у Доме култури, алє дипломи буду уручени на годзини оддзелєнских старшинох, на пондзелок 15. юния. Там тиж будзе уручене и припознанє Школарови ґенерациї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ