Умарла учителька Ксения Петюх народзена Раґаї

автор м. м. цап
464 Опатрене

ЕДМОНТОН – У Едмонтону (Канада), штварток, 14. мая, у своїм 90. року живота умарла Ксения Петюх народзена Раґаї, дакедишня учителька у Коцуре, Вербаше и Банялуки.

Ксения Петюх народзена 2. децембра 1929. року у Коцуре, у познатей фамилиї Раґаї. Основну школу закончела у родзеним валалє, ґимназию у Вербаше, а учительску школу у Суботици. Перше место службованя єй було у Коцуре, дзе почала робиц у септембру 1950. року. Робела у нїзших и висших класох, як и у вечаршей школи зоз хлапцами цо виучовали ремесло. Як младей учительки нє було єй лєгко, бо у класи мала аж 62 школярох! Ту у Коцуре, окрем учительскей роботи, водзела и хор (руски и сербски). Вечарами робела зоз младежу, у Младежским доме и у Културно-просвитним дружтве „Микола Ґоґоль“, дзе була и предсидателька Дружтва. Рихтала театрални фалати, та и по тим остала запаметана у Коцуре.

На свойо вимаганє, 1957. року, вєдно зоз учительку Еуфемию Нота, одату Барат, пошла службовац до Вербасу. Ту у Вербаше робела два роки у комбинованих оддзелєньох, руских и сербских. И ту водзела дзецински хор и була дружтвено активна. Зоз Вербасу ше одала, та ю животна драга одведла аж до Банялуки. Там од 1958. року у школох преподавала рижни предмети, а у медзичаше закончела и Висшу педаґоґийну школу. После препровадзених 37 рокох у служби, до пензиї пошла 1987. року.

Найчежши период у Банялуки єй бул после велького трешеня жеми 1969. року. Теди векшина школярох пошла до Неуму, а тоти цо остали мали преподаваня у старих автобусох, ваґонох… Други чежки период єй бул у войни дзеведзешатих рокох, цо була причина же 1996. року з фамилию одселєла до Канади. Єден час з мужом жила при синови Иванови у Ванкуверу, а потим, до шмерци, при синови Александрови у Едмонтону.

Вичная єй памят!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ