Упекла вецей як тисяч торти

автор маз 11. юлий 2016

Пред вецей як децению бешедовали зме з Татяну Салонтаї з Коцура, хтора теди, после законченей штреднєй школи за цукрарку, почала розвивац свой бизнис. Нєшка, после 15 рокох, без єй лакоткох нє мож задумац велї свадзби, родзени днї и други вешеля у Руским Керестуре, Червинки, Вербаше, Кули и Коцуре.

Знаюци же ше школує за цукрарку, Татяни  ище як штредньошколки сушеди ношели материял за торти, же би нє мушели глєдац хто им у валалє упече. Праве так, цалком случайно, вошла до, тераз уж розробеного бизнису.

– Так почало. Єдна сушеда чула од другей, та ше швидко розширело же печем торти. Гоч сом ше школовала за цукрарку, можебуц бим ше з тим анї нє почала занїмац кед би ме вони нє „нагнали” – памета  Татяна, хтора окрем  тортох пече и колачи и  слане печиво за свадзби, родзени днї, кресцини и други вешеля. Однєдавна ма ище єдно занїманє – роби и на бензинскей пумпи.

10311968_438715709564229_140283034_n– Зоз лакотками мам найвецей роботи од штвартку по нєдзелю. Кед сезона, за мешац  упечем коло 40 торти, а за єдну, хтора наприклад, три поверхи (за млодятох), треба ми коло дзевец годзини.  Влєце ю нє можем почац печиц вельо скорей, прето, нє можем шицко постарчиц сама, та ми помага мац. Дзекеди скоро анї нє шпиме,  бо по соботу торти  муша буц готови – бешедує Татяна, шацуюци свойо руки и поносуюци ше же су єй, як и маляром, вше од фарбох, алє гевтих за торти.

– Велї людзе думаю же то лєгка робота, та кед нє маю цо робиц, надумаю буц тортарки. Алє, я тримам же то нє може кажде. Тортарка муши буц упарта, креативна, муши мац идеї, сцерпеня, алє и дзеку за роботу. Нїхто ше нє опита кельо єй часу треба препровадзиц у роботи и у яких условийох, важне лєм же би на концу упечене и справене було смачне и крашнє випатрало. Муштерия  муши буц задовольна – гвари Салонтайова, хтора од початку уживала у тей роботи и ище як мала любела помагац мацери у кухнї. Ридко кеди ми дацо чежко поробиц. Єдино нє барз любим кед мам правиц кульки коло торти, а шицки муша буц єднаки,  кажда  иншакей фарби – визначує наша собешеднїца.

ФОНДАН ЗАМЕНЄЛ ПУСЛУ И ЦУКРОВО РУЖИЧКИ

„Уметнїцки дїла” нашей собешеднїци найчастейше мож коштовац на свадзбох и родзених дньох, а тераз уж ридко хтора торта нє украшена з фондан-масу и креативнима фиґурками. Як гвари Татяна, муштериї найволя чоколадово и овоцово лакотки, и праве таки торти остатнї роки окреме популарни у Руским Керестуре.

– Вше мам барз вельо муштериї з Керестура, вироятнє прето же сом жила у Кули. И тераз ми, так повесц, шедзиско у Кули, дзе ше радзим з муштериями, бо вони, окрем з Керестура, найчастейше и з Червинки, Вербасу и з Кули. У Коцуре нє мам тельо вельо муштериї, бо там даскельо жени робя тото цо и я. Влєце нє так наручую колачи, а баржей торти, док вжиме наспак. Родичом, углавним, нє жаль дац гоч кельо пенєжи за торту за дзецински родзени днї. Наприклад, єдна торта з фондану кошта од 3 500 динари, та надалєй, а торта на три поверхи за мл10318563_438712282897905_36179052_nодятох од 15 000 – гвари вона.

Кед починала робиц, трепало ше бильчки на пуслу и з нїма украшовало торти, як и з цукровима ружичками, хтори, гоч нє барз смачни, дзеци сладко єдли.

– Ходзела сом до нини Стриберовей у Коцуре учиц правиц ружички з цукру, хтори скорей були барз популарни. Нєшка модерна фондан-маса, хтора нє барз смачна, алє красна на око, гоч дзеци любя єсц и фондан. Зоз нїм мож фино робиц, бо то таке як правиц дацо з пластелину и нє так ше з нїм чежко спратац, алє заш лєм, треба мац искуства – толкує Татяна хтора, од кеди роби, упекла вецей як тисяч торти.

НАЙЛЄПША РЕКЛАМА КЕД ВАС ПРЕПОРУЧА

Татяна вше провадзи новитети хтори ше зявюю у швеце лакоткох, бо то найлєпши рецепт за обставанє на тим тарґовищу, а тиж так вше прилапює и виволаня у своєй роботи.

– Мушим провадзиц вельо того, од того же на чим будзе торта стац, по вше нови слички за торти, чипочки, хтори мож и єсц, и велї други деталї хтори нєшка єст вшадзи по швеце. Нє барз подзековне, наприклад, кед торта треба же би була у даякей форми, як  поведзме медведз, бо вец нє може крашнє стац. Я вше прилапюєм виволаня, гибаль кед думам же то наисце нє годно справиц, або викомбиновац смаки. Алє, дакому барз  важни випатрунок, док, єст и тих хторим важнєйши смак, толкує Татяна и додава же єй даєдни муштериї приходза з фотоґрафиями тортох хтори видзели у ТВ емисиї „Краль цукрарох”, а вони, як гвари, гоч випатраю розкошно, нє значи же су таки добри и єсц.

– Даєдни сцу же би торта випатрала так як у даєдней емисиї, алє же би була и полна з овоцу и другим материялом за єдзенє. Вони до н24-25 10339050_438709539564846_1401428266_nїх кладу и циви, пластику и друге. Правда же справя гоч цо, алє вельо того нука там нє мож поєсц. Я за вельки фиґури найчастейше хаснуєм стиропор, лєбо стиродур, хтори „облєкам” до фондану, а фиґурки ми помага правиц и єдна жена з Деспотова, хтора роби лєм з тим и зна направиц шицко цо мож пожадац – гвари наша цукрарка.

Муштериї жаданя посилаю и на Вайбер и на Фейсбук, дзе вона вельо промовує свою роботу. Медзитим, гоч зна же то нєшка барз добра промоция,  Татяна дума же єст и лєпша.

– Думам же ище вше найлєпша реклама „од устох по уста”. Нови ствари и идеї углавним находзим на интернету. Дацо пробуєм сама, лєбо опатрим на Ютюбу як ше роби, алє заш лєм искуство найважнєйше. Здумуєм дакеди и „зоз глави”, но волїм кед ми муштериї поведза точно цо сцу, бо сом так сиґурнєйша же буду задовольни – гварела Татяна и виволала нам же би єдного дня барз любела мац свою цукрарню.

– Плануєм ю раз отвориц, и тото сом гварела и у интервюу пред 15 роками. Алє, видзи ше ми же нїґда нє позно. Мам два дзивчата, а єдну тота робота интересує, та можебуц єдного дня будземе мац и фамелийни бизнис – гвари Татяна на концу, понагляюци дому, же би сцигла  упечиц 15 торти хтори мала наручени лєм за прешлу соботу.

ТАТЯНОВО РЕЦЕПТИ:

Лядова фантазия

15 вайца

800ґ цукру

100ґ муки

марґарин

100ґ чоколади – 100ґ натартей чоколади24-25 02

20 бананово чоколадки

мармелада.

Єдна жовта пишкота (5 вайца, 5 ложки цукру и 5 ложки муки). Охладзене цесто премасциц на ценко з мармеладу. Увариц жовчки на пари. 10 жовчки, 10 ложки цукру. Кед ше охладзи, вимиксовац з марґарином. До поли положиц розпущену чоколаду. На питку положиц жовти фил, на фалатки порезани бананово чоколадки и вец чоколадови фил. Од горе на дробно натрец чоколаду.

Слани переци

250 ґ сира

250 ґ марґарину

250 ґ муки

пращок за печенє

ложичка солї

вайцо за премасцованє

сусам

Шицко загнєсц  и охабиц у фрижидеру.

Розогнац и правиц зоз модлу переци. Премасциц зоз витрепаним вайцом и  по нїх посипац сусам.

Печиц на 200 ступнї.

(Опатрене 391 раз, нєшка 1)