Урбани потреби?

автор л. оноди 30. септембер 2019

Новосадянє котри жию на Лиману уж скоро рок од городских власцох вимагаю же би зоз просторного плану за тоту часц городу висцерали числени новопроєктовани ґаражи. Сцу гражданє же би ше зачувало древа и желєни поверхносци место шмердзацих бетонових будинкох.

Того мешаца Нови Сад – городски одборнїки – принєсли одлуку же би город достал 12 нови ґаражи котри ше вибудую на других локацийох, а котри потим достанє приватнїк на хаснованє, односно з котрих вон будзе мац заробок. То локациї у центру, коло станїци, на Новим Населєню и Детелинари, дзе найвекша концентрация жительох. И такой ше почало шушотац же би писац петицию, зазберовац гласи процив ґаражох. Шицким завадзаю и шмердза. А шицки сцу  и просто „муша“ свою превозку паркировац, кед мож, у самим центре, поведзме на Площи шлєбоди. Або опрез кафичу. Векшина нє сце охабиц авто кус далєй, та ше пешо прейсц по жадану дестинацию. Або хасновац даяку другу файту превозу, городски автобус або бициґлу. Скоро кажда фамелия ма два автомобили, шицки би сцели мац паркинґ место опрез уходу до будинку. И вец ше вадза зоз сушедовима котри тиж маю два авта же кому припада тото место. А ґаражу нє сцу. А нє сцу анї хасновац ноги. То сом уж обачела и у Руским Керестуре, дзе барз ридко мож видзиц людзох котри дзешка иду пешо. У валалє у котрим з єдного на други конєц мож сцигнуц барз опущено и нє вистац, людзе на автох иду до предавальнї, по дзецко до дзецинскей заградки, на центер по циґари. Єдино же у валалє нєт проблеми з паркираньом, прето же кажде ма места опрез обисца, а як рушело висельованє до богатих жемох, нєодлуга годно спущиц и авион.

Город любим, ходзим пешо и на автобусу, нє одвитує ми же єст вше мєнєй желєнїдла, котре ше знїщує под вигварку урбанизациї. Городски улїци випатраю як каньони у брегох, огромни будинки з обидвох бокох и розпечени асфалт. Влєце на тих улїцох пекельно горуцо, бо нєт хладку. Алє за паркинґи, ґаражи и солитери место природи виновата праве людска розмазаносц. Урбанисти би вилагодзиц потребом людзох, котрим нє важна природа. Алє им важне жиц у центру. Паркирац авто опрез уходу. Нє заметац лїсце. Людзом котри природу любя лєм кед путую, и квача фотоґрафиї на дружтвени мрежи. А котри би з городу одплашели птици, мачки, лїшки котри дакеди заблукаю, перґачи, шицок живи швет. И желєнїдло, розуми ше.

(Опатрене 58 раз, нєшка 1)