Ушорене вилєтне место на беґелю

автор Т. Ходак 22. авґуст 2015

Коцурске здруженє младих (КУМ) ше прешлого року остарало же би на беґелю були поставени мобилияри за одпочивок, а прешлого тижня, з волонтерами Еколоґийного руху зоз Вербасу, пришли ушориц тот простор, же би вон крашел кончик брега зоз хторого ше пресцера красни погляд на беґель ДТД.

Зоз нїм Еколоґийни рух и КУМ означели и дзень младих, хтори ше у швеце означує праве 12. авґуста, кед була отримана и тота роботна акция. На роботней акциї учaствовало коло петнац волонетерох зоз двох здруженьох, хтори зберали шмеце и лїсце, пооправяли дацо цо було погубене и офабели древени поверхносци.

Стеван Самочета, предсидатель КУМ-у толкує же їх здруженє отримує добри одношеня з Еколоґийним рухом, та пред тижньом отримана роботна акция на хторєй волонтере КУМ-у були помогнуц, а тераз волонтере Еколоґийного руху врацаю услугу.

– Лавочки и столи древени, та од дижджу и хаснованя уж дакус препадли и требало их прелаґовац. Нєшка нам ше нє удало поробиц шицко, алє зме, з тей нагоди, покошели траву и позберали шмеце и так порихтали простор за наступни плани – толкує Стеван.

Нажаль, вше будзе таких хтори нє буду чувац дацо цо поробене зоз вельо труду младих рукох. Гоч коло лавкох древа єст вельо, хтошка на роштиль потопел праве єдну з лавочкох, як и часц надового закрица, та волонтере з часу на час подумаю же труд їх роботи даремни. То шицко праве прето же людзе нє похопюю потенциял таких местох – толкує Ратко Дюрдєвац, предсидатель Еколоґийного руху.

– Ми тоту роботну акцию похопели як часц нашого проєкта зоз хторим оплеменюєме простори хтори буду значни за приход наутичарох. Нас окреме интересує же яки туристични потенцияли Коцура – ниа, тот простор єден мали вилєтни пункт хтори би могол прероснуц до дачого векшого. Попатрунок з води за наутичарох з наших каналох то, нажаль, попатрунок през над, а ми ше намагаме то пременїц. То дацо цо принєше пенєж з боку, зоз тим ше отвори нови привредни конар, а людзе тот потенциял ище нє похопюю – гвари Дюрдєвац.

Як назначене, зоз тоту роботну акцию нє закончене ушорйованє того простору, понеже у наступним периодзе КУМ, у сотруднїцтве, зоз Вербаским едукативним центром, ту постави ище даскельо лавочки. У планє и вилїванє трим дражки же би тот простор на концу бул од окремней важносци за одпочивок и рекреацию Коцурцох, та так и наутичарох хтори тот валал нащивя.

(Опатрене 70 раз, нєшка 1)