У Горватскей ярнї школски одпочивок

автор клї
952 Опатрене

МИКЛОШЕВЦИ – За школярох основних и штреднїх школох у Републики Горватскей всоботу, 28. марца почал ярнї одпочивок, хтори тирва у Вельким тижню пред Пасху и за саме швето, а настава будзе предлужена на вовторок, 7. априла.

Просвитни роботнїки за тот час у тим тижню буду участвовац на едукативних сходох на рижни теми з образованя, хтори буду орґанизовани у вецей жупанийох.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ