У Каритасу будзе Позитивна минута

автор м. афич
431 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 19 годзин будзе отримане нове стретнуце Позитивна минута у просторийох Каритасу.

Тема стретнуца будзе Остатнї Исусово слова на крижу, и будзе нєпоштредне пририхтованє за наиходзаце швето Пасхи, а стретнуце пририхтує ш. Михаїла Воротняк.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ