У Коцуре будзе схадзка Одбору за културу

автор я. дюранїн
485 Опатрене

КОЦУР – Средства по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у 2020. року буду розподзелєни на пияток, 25. септембра, на схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох.

Схадзка будзе отримана у Руским доме у Коцуре, а почнє на 19 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ