У кулскей општини гласанє на 40 местох

автор м. афич
1k Опатрене

КУЛА – У местох општини Кула наютре на виберанкох за Покраїнски парламент право гласаня маю 35 263 вибераче, док за Републични парламент гласац годни 35 205 гласаче. По нєконєчних податкох, у Руским Керестуре з правом гласаня призначени 3 874 особи.

Най здогаднєме, наютре ше порядни виберанки у Сербиї отримую на шицких трох уровньох – локалним, покраїнским и републичним. Општина Кула винїмок цо ше дотика локалних виберанкох, дзе позарядово виберанки отримани у децембру 2018. року, а мандат одборнїком тирва штири роки.

Гражданє кулскей општини у седем населєних местох гласац буду на 40 виберацких местох, а у Руским Керестуре на штирох. Посланїкох за Покраїнску скупштину буду виберац спомедзи 9 лїстинох, а за Републичну зоз 21 лїстини.

Виберацки места и у кулскей општини як и у цалей Сербиї буду отворени од 7 до 20 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ