У Новим Садзе нєшка Скупштина Дружтва за руски язик

автор зам
820 Опатрене

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Садзе нєшка, 5. децембра будзе отримана порядна схадзка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу у културу (Дружтво).

Скупштина почина на 12 г., а попри роботней часци, з тей нагоди будзе отворена и вистава подобових роботох з Дзешатей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох и представени нови виданя Дружтва.

У рамикох Скупштини, источашнє и у рамикох 25. Дньох Миколи М. Кочиша, нєшка у РКЦ буду представени Моноґрафия спомнутей колониї, та тогорочни виданя Дружтва – „Штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош” Леони Лабош Гайдук, „Америцки мен – правдиви приповедки о живоце Руснацох у Америки” Мирона Жироша и „Стретнуца з прешлосци” Юлияна Папа.

У рамикох Дньох Миколи М. Кочиша на пондзелок, 7. децембра, у Доме школярох „Бранково коло” у Новим Садзе на 20 г. будзе годзина руского язика пошвецена линґвистичней и литературсней роботи Миколи М. Кочиша.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ