„Фитнес ходзенє” – активносц за шицки ґенерациї

автор а. медєши
1.1k Опатрене

Попри фодбалу, столного тенису и одбойки хтори ше рекреативно тренира у Спортскей гали у Руским Керестуре, а о хторих зме писали у прешлим чишлє „Руского слова”, красне число  рекреативцох то и жени рижних ґенерацийох хтори, подзелєни до даскелїх ґрупох, цо каждодньово тренираю „фитнес ходзенє”, або, як ше ориґинално вола, „fitness-walk”.

Мария Гарди єдна од тренерох хтора, кус менєй як рок, у Спортскей гали отримує тренинґи фитнес ходзеня за жени шицких возростох. Тераз ма 40 жени, хтори подзелєни до двох ґрупох, а однєдавна єй тренинґи прейґ интернету провадза и даскельо жени з иножемства. Себе, як гвари, нє доживює як фитнес-тренера понеже є нє фахова, алє искуства и знаня ма цалком досц з хторим би могла помогнуц и другим.  Мая и сама прешла през борбу з вишком килох и з рижнима благшима здравственима проблемами хтори настали як пошлїдок длугого шедзеня, а тераз дзечнє през свою драгу вилїченя водзи и других.

– Вежбац сом почала 2020. року. З початку сом робела лєм даяки класични вежби хтори ше робя у хижних условийох на жеми,  но, по правдзе, як и велї з нас, кед зме у дачим початнїки, нє знала сом анї одкадз мам почац, понеже сом нїґда пред тим нє вежбала. Вец сом пренашла на интернету єдну жену хтора мотивацийни бешеднїк и хтора барз уплївовала на мнє. Вона гварела єдну, по моїм думаню, ключну ствар, а то же з вежбаньом нє треба рушац барз амбицийно. Єй становиско же треба започац зоз 10-минутовима вежбами, же ше нє треба бац од того же кеди ше резултати укажу зоз таку малу минутажу. Тото важне лєм прето же бизме ше звикли вежбац, бо кед од старту почнєш зоз цильом же будзеш вежбац по годзину – швидко одустанєш, бо ци постанє пребарз напарте. Так було и у моїм случаю. З оглядом на тото же ше робело лєм о 10 минутох, було ми таке же „дай, за 10 минути най обавим цо скорей”. Трениранє таке исте як шедзенє. Кед вельо шедзиш, вец ци ше чежко порушац, направиц даяку активносц, та исто так и обратно – толкує Мая.

ВЕЛЬКЕ ИНТЕРЕСОВАНЄ

После рока вежбаня у хижних условийох, одшмелєла ше свойо резултати вежбаня подзелїц на Фейсбуку, цо заинтересовало и велїх других.

– Супруг ми дал потримовку же бим на Фейсбук ґрупи „Руски Керестур” обявела свойо резултати вежбаня, и же бим так можебуц заинтересовала дакого же би вежбал зо мну. Теди ше ми явели 25 жени и так шицко почало. Но, мушим наглашиц же, гоч мам искуства, себе нє доживюєм як тренера/инструктора тим женом, бо ми просто лєм вежбаме вєдно. Ґу тому, вше сом отворена за даяки предкладаня, пригварки, пораду – гвари Мая.

Нєодлуга, тиж на интернету, наша собешеднїца пренашла способ вежбаня хтори єй по теди нє бул познати. Було то фитнес-ходзенє хторе подрозумйовало даскельо файти ходзеня у провадзеню зоз вежбами благого интензитету.

– Тото по чим ше тота файта вежбаня видвоює од других, то тото же вежби нє нательо интензивни, и вежбанє нє таке задихуюце. Односно задиха ше особа док вежба, алє нє до тей мири же нє може присц ґу себе, або же нє може витримац тренирац по конєц. Тренинґи випатраю так же зоз слабшу ґрупу вежбаме 45 минути, а з моцнєйшу од 60 до 70 минути. Слабша ґрупа требала буц ґрупа за старших, медзитим до нєй ше явяли и младши хтори нє були у кондициї, и им тот темпо вежбаня одвитовал. У тей моцнєйшей ґрупи зме дакеди базовани лєм на брух, дакеди на ноги, дакеди комбинуєме цале цело, рижни вежбаня, а зоз слабшу ґрубу робиме даяки початнїцки вежби. З обидвома ґрупами хаснуєме и траку и кулї. З нїма робиме и тренинґи моци, а кардио-вежби и вежби моци, а шицко зоз благшим интензитетом, мож барз добре комбиновац. Тренинґи маме три раз до тижня, гоч мушим повесц же жени нє звикнути на трениранє три раз тижньово. Кед сцеш пременїц дацо на своїм целу, кажди дзень треба поробиц цошка. Нє можеш присц лєм два раз, або три раз на тренинґ и обчековац вельки резултати. Муши ше и костиранє кориґовац, повекшац физичну активносц, дакус вецей ходзиц пешо, або на бициґли…  – толкує Мая и додава же и сама з початку нє була сиґурна кельо од такого, релативно благого тренираня, мож обчековац резултати, медзитим…

 – Кажди мешац сом ше мерала, и у центиметрох и на килашох, и кажди мешац було резултату. Вец кед сом то представела и другим женом, шицким ше то попачело и видзели же вежби ефективни. Нєшка тренирам зоз женами кажди вечар, а дома робим кажди дзень по годзину тренинґ моци. Так же кажди дзень вежбам два раз на дзень, рано и вечар – гвари наша собешеднїца.

РЕЗУЛТАТИ ОБАЧЛЇВИ

Резултати на своїм целу за кратки час обачела и Весна Горняк хтора за штири мешаци схудла 10 кили, а тренирац предлужела и далєй, насампредз пре здравє, алє и пре випатрунок.

– Тренирам од октобра, штири мешаци, а главни мотив ми бул же бим дакус вошла до кондициї, алє тиж и пре здравє и лєпшу линию. За тоти штири мешаци сом схудла 10 кили, а окрем тренираня, кориґовала сом и костиранє, точнєйше, менєй єм сладкого, и нє єм позно. Плануєм предлужиц вежбац, понеже ше тераз вельо лєпше чувствуєм – гвари вона.

Же фитнес-ходзенє може буц и за старших, потвердзує Вера Гайдукова хтора того року полнї 68 роки и гвари же єй таки способ рекреациї барз одвитує, окреме през жиму꞉

– Ходзим од початку, од октобра, а почала сом з цильом же бим ше вецей рушала и так очувала здравє. Вежби ми нє таки напорни, но нє можем вше попровадзиц младих, та вец дакус геверуєм, алє вежби ми цалком одвитую. Нєдавно сом на три тижнї була у Нємецкей при синови, та сом и нєвесту „нацагла” на тото вежбанє. Пред тим сом ше вельо шейтала по валалє, алє тото ми одвитує, окреме през жиму, понеже ше окрем вежбаня дакус и подружиме – гвари Вера, а на єй слова надовязує ше Мая, и наглашує же вежби прилагодзени ґу шицким возростом, а предрозсудки  и поровнованя нєт, кажде роби спрам своїх можлївосцох.

На слики – Мая у фебруару 2020. и 2022. року, 13 кили худша

 ВЕЖБАЦ МОЖ И ПРЕЙҐ ИНТЕРНЕТУ

 – Нєдавно ше ми явела єдна жена хтора жиє у Нємецкей, и гварела ми же би сцела тренирац, бо там ситуация зоз корону така же нєвакциновани нє можу ходзиц до терховальнї. Вагала сом ше з початку, а вец сом пристала, та тераз у чаше кед и ми маме тренинґ, и вона вежба з нами прейґ Зум платформи, прейґ интернету. Но, з дому прейґ интернету з нами вежбаю и други жени гоч су и з Керестура, хтори поведзме у тим термину нє маю дзе  охабиц дзеци, або подла хвиля, та ше им нє идзе до сали. Так мам пейц жени хтори лєм онлайн тренираю, а гевти други по виборе, кеди як можу – гвари Мая.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ