Фотоапарат вше зоз нїм

автор Мелания Мали 28. октобер 2020

Любомир Сталевич, 29-рочни мастер инжeнєр архитектури зоз Коцура ма свой архитектонски биро, а окрем свойого фаху, барз люби и путованя, фотоґрафию и алпинизем. Закончел основни и мастер студиї у Новим Садзе на Факултету технїчних наукох, а роками пред тим почал ше занїмац зоз фотоґрафию.

Любомир вше бул добри школяр, та так зоз своїх стипендийох пошол и на свойо перше путованє ище як штредньошколєц, док бул у Суботици у Политехнїчней школи, дзе закончел напрям високобудованє. Фотоґрафия го вше цикавела, та ше перше забавял зоз звичайнима фотоапаратами и сликовал по валалє места хтори му були интересантни, як гвари, так, за свою душу. Перше самостойне путованє було на морє, а потим надумал видзиц ище дацо окрем моря. После того путованя, Любомир бул нащивиц иншаки ґеоґрафски предїли, як цо то гори у Швайцарскей. Кед ше уписал на факултет, Любо ше приявел за путованє до дальших жемох прейґ програми „Work and Travel”, и теди пошол до Америки.

Час хтори препровадзел у Америки, як и шицки студенти, Любо вихасновал за роботу и розпатранє нових, до теди нєвидзених, природних красотох. Теди ше явело жаданє же би могол красни пейзажи зачувац занавше, нє лєм у думкох, алє и у материялней форми. Купел перши професийни фотоапарат и уживал у пейзажох хтори му Америка понукла. Од теди, та по нєшка, гоч кеди ма нагоду даґдзе одпутовац, фотоапарат и камера вше иду зоз нїм. Як преходзели роки, од штредньошколца по мастер инженєра архитектури, Любомир ше намагал кажди зашпоровани динар потрошиц на дестинациї хтори мали цикави пейзаж, же би могол уживац у двох стварох хтори виполньовали його шлєбодни час, а то путовац и фотоґрафовац.

– Найвецей сликуєм пейзажи, спрам того виберам и дестинацию на хтору пойдзем. Ридко сликуєм людзох и даяки иншаки предмети. Потераз сом нащивел скоро шицки жеми Европи, насампредз нашу державу. Вецка Италия, Шпания, Французка, Турска, Данска, Шведска, Куба, Индонезия – приповеда Любо, чия любов и алпинизем.

– Алпинизем ми файта рекреациї, а и спорт, дзе можем у исти час видзиц красни пейзажи, висликовац их, а попри тим ше и рекреирам. Мам заплановани шветово верхи хтори бим любел нащивиц, а потераз сом бул на даяких менших горских верхох, а окреме бим видвоєл Триґлав, пре свою красоту – гвари вон.

Кажде путованє ма свойо чаривни хвильки, свойо нєзабутни моменти природи, алє як єдно зоз найоблюбенших путованьох, Любомир видвоює Шпанию.

– До Шпаниї сом ишол зоз свою мацеру, були зме там 20 днї, виєднали зме авто и обиходзели предїли хтори нам були цикави. То було окремне путованє, прето же сом нє ишол анї зоз дзивку, анї зоз дружтвом, алє зоз маму – толкує наш собешеднїк.

Як далєй гутори Любо, Куба на ньго тиж так зохабела вельки позитивни упечаток, прето же є цалком иншака од културох хтори нам на тим просторе познати. Кападокию, у Турскей, хтора популарна пре балони у воздуху, тиж так видвоює як окремне дожице.

Любомир такой по законченю студийох почал робиц у фаху. Робел у рижних фирмох, научел як функционую ствари у тей обласци, а понеже вше бул амбициозни и вредни, створел добри контакти, та себе на тот способ обезпечел досц знаня и познанства же би ше сам опробовал у приватним бизнису. Док бул заняти, людзе хтори го познали анґажовали го приватно и у єдней хвильки його заробок бул векши як у фирми, цо му дало моци же би отворел свой архитектонски биро „Studio 1924”.

Циль му направиц идеалну фирму у хторей и йому и занятим будзе задовольство робиц, же би проєкти були интересантни, а клиєнти максимално задовольни. Найвекше виволанє му клиєнти хтори сцу направиц дацо нове, модерне, а квалитетне, та каждодньово роби на промоциї своєй роботи.  

(Опатрене 179 раз, нєшка 1)