Хвост на фалат

автор и. сабадош 22. марец 2021

Ище ше, як ше гвари, анї тинта нє осушела на вовторковей одлуки Кризного штабу о нових, строгших епидемиолоґийних мирох хтори ше маю запровадзовац того тижня, кед ше дзепоєдни єй подписнїки у медийох озвали же то нє досц. Насампредз лїкаре, хтори „безкомпромисно” вимагали же би локдаун у своєй „мегкей верзиї” тирвал голєм два тижнї, кед же сцеме ефекти. Значи, на два тижнї, бо як цо уж и тащки знаю, шлїдуюци два тижнї ключни, заврец практично шицко, окрем предавальньох поживи, апатикох, бензинских станїцох и поштох, алє без забрани рушаня або, нє дай Боже, полицийней годзини. Компромис, заш лєм найдзени, дзешка на пол драги. З другима словами, анї тамаль, анї тадзи.

Ознова зме досягли пейц тисячи новоохорених у єдним дню, цо нє було од штредку лоньского децембра, кед бул хвост другей габи епидемиї. Явносц ше з полним правом пита же цо ше чекало потераз, и чом ше анї тераз нє преламе на твардо же цо маме робиц. Цо робиц, нє же би ше фамозна „крива” зровнала и, так повесц, „збила до жеми”, алє же би угел єй росту нє так швидко роснул. Нєт вецей побиднїцкей реторики, прецихно зме прешли на дефанзиву.

То парадокс и пораженє у нагаднуцу. У ситуациї кед зме медзи ридкима державами у швеце хтора ма вакцини кельо єй потребне, кед ше вакциновац може дословно кажде хто сце (кед же му здравствени стан дошлєбодзи) и кед нєт обєктивни препреченя за одвиванє масовней имунизациї жительства, дошли зме по стан кед нагли рост числа новозаражених и значне звекшанє числа хорих з чежшу клинїчну слику, ознова загрожело нє лєм здравствену систему хтора уж цали рок роби на гранїци можлївосцох, алє и шицкого цо потераз поробене з вакцинованьом. А поробене вельо, по прешли викенд вакцину достало два милиони гражданох Сербиї.

Да нас „заварли” уж прешли пияток, кед тиж була така вимога, та ше Кризни штаб ознова одлучел за викенд-вариянту, уж бизме ше анї нє гнївали, бо чловек сцишнє зуби и звикнє ше на шицко. Место того, и далєй тирва политика „рубаня хвоста на фалат” бо, нїби, нє так болї. Як пошлїдок, нє лєм же болї, алє и нервоза рошнє.

Кед же дахто забул, интернет памета шицко; досц лєм опатриц яке було розположенє явносци пред роком, кед зме ше першираз стретли з рестриктивнима мирами, а яке є тераз. Нєдовириє опасне як и вирус, а так ше швидко и шири. Лєм же маски, умиванє рукох и триманє одстояня нє досц же би го застановели.

(Опатрене 33 раз, нєшка 1)