Хронїка знєваженей креативносци у спорту

автор апал 3. марец 2016

На Факултету за спорт и физичне воспитанє у Новим Садзе прешлого пиятку, 26. фебруара, отримана промоция кнїжки „Нови контранапад” автора Мирослава Виславския.

Кнїжка продукт значней емисиї о спорту „Контранапад”, хтору ушорйовал Мирослав Виславски, а хтора емитована на телевизиї „Єсенїн” и других локалних студийох.   Тиж так, слово и о виборе текстох хтори настали у периодзе од 2011. по 2016. рок,  а хтори обявени у маґазину „Таблоид”.

У текстох визначени одношеня, резултати, досяги и учашнїки на спортскей сцени хтори спатрени през призму дружтвених одношеньох дакеди и нєшка.

– Прецо сом видал кнїжку  „Нови контранапад”, кед зме го уж мали пред тим у телевизийних емисийох и маґазину „Таблоид”. Прето же обставини у сербским спорту исти яки були у часох кед настал телевизийни, а уж пейц роки як настал и друковани контранапад. Сербски спорт ище вше на роздражу обецункох и реализациї владаюцих на драги до стабилней и сиґурней системи. Тото роздраже водзи ґу лавиринту у хторим страцени шицки вредносни постулати. То история краткого диху, час у хторих ше архиви одруцує до контейнерох, а з ню и история спорта . Забува ше на заслужних, а модерни, новокомпоновани кадри поставаю спортски авторитети по партийней припадносци. Нїяк по дїлох у спорту – гварел автор кнїжки Мирослав Виславски.

Kontranapad (18)

Кнїжка „Нови контранапад”, мож повесц, своєродна хронїка знєваженей креативносци у спорту. Насампредз же автор кнїжки, пред тим як постал препознатлїви и успишни новинар, бул и успишни спортски роботнїк.

Єден є з ридких спортских функционерох хторому преполна гала Спенса скандирала у знаку почитованя за брилиянтне водзенє Одбойкашского клубу „Войводина” пред вецей як двацец роками. Ище вше ше памета одбойкашске змаганє Войводини процив италиянскей екипи Сисли. У Спенсу теди було вецей як 10 000 навиячох.

Єден час бул и на чолє фодбалского клубу „Войводина”. Теди бул на добрей драги же би повторел успих яки направел зоз одбойкашами. Гоч бул у явносци и медзи спортистами припознати,  тедишнї сотруднїки коло нього нє препознали його схопносц и вельку енерґию хтору нєсебично укладал.

– Нови контранапад нєобходни и прето же бизме иншак почали роздумовац. То ше насампредз одноши на шицки фактори хтори у спорту видза и почитую шицки вредносци и хтори ше у спорту препознаваю – фер плей, одвичательносц, дисциплину, почитованє, пестованє традициї и чуванє историйних вредносцох. Таки контранапад можлїви лєм кед ше у спорту и цалей надбудови понукнє и оможлїви иншаки амбиєнт. То мож витвориц лєм у держави чия елита зна цо сце. Искуства нашей парламентарней демократиї нас нє одшмелюю же таки амбиєнт будзе витворени – гварел Мирослав Виславски.

Kontranapad

У полней сали амфитеатра, о кнїжки бешедовали дакеди активни спортисти и еминентни познавателє проблемох у спорту –  Синиша Ковачевич, писатель, Младен Булут, предсидатель Дружтва новинарох Войводини, Зоран Шечеров, спортски коментатор, Александар Йованчевич, директор Спортского дружтва „Войводина”, проф др Дьордє Мачванин, Мирко Поледица, у мено синдикатту професийних фодбалерох „Нєзависносц”, Иван Ґолац, леґендарни  фодбалер и тренер.

АВТОР КНЇЖКИ – ПР ПРАВДИ

– Кнїжку сом пречитал скорей як є видрукована. Тексти хтори ше находза у нєй ми познати, прето же сом их видзел у маґазину „Таблоид”. Алє нє лєм прето. Прето же познам Мирослава як колеґу, новинара. Вон у правим смислу слова „ПР правди” у новинарстве. Критичар є, алє є нє критизер. Упера з пальцом, алє указує на обєктивни вредносци. Пише о людзох и їх цильох, гоч то нє його цилї. Думам же кнїжку буду читац шицки, та аж и гевти хтори у нєй описани – гварел на промоциї  новинар, спортски коментатор Зоран Шечеров. (Фото: Йован Чича)

(Опатрене 87 раз, нєшка 1)