Цена кукурици 3.500 динари

автор вл. дїтко
319 Опатрене

ШИД – На такволаним статковим пияцу, хтори ше отримує соботами, кукурицу ше понукала по 3.500 динари за 100 килограми, алє парасти нависцую же можлїве звекшанє цени.

Прашата ше понукало по 380 динари за килограм живей мири, а лєм пред 10 днями предавали ше по 400, та и вецей, динари за килограм.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ