ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ НА САЙТУ

автор Ясмина

Матични број: 08041393

Шифра делaтности: 5813, ПИБ: 101640081

Текући рачун: 160-923244-82 Banka Intesa

rsfin@ruskeslovo.com, office@ruskeslovo.com

 ЦЕНОВНИК

 реклама на сајту НИУ „РУСКЕ СЛОВО“

Рекламирањем добијате могућност да Ваша реклама буде виђена минимум 30.000 пута за годину дана.

 

 Мали фиксни банер димензија 100x50 пиксела
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирањана првој странина свим странама
30 дана2 000,00нема
90 дана4 000,00нема
180 дана12 000,00гратис
годину дана25 000,00гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране.

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна сајта и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Пример банера 100х50:

100_50 copy

 

 

 

 Мали фиксни банер димензија 200x100 пиксела
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирањана првој странина свим странама
30 дана3 000,00нема
90 дана6 000,00нема
180 дана15 000,00гратис
годину дана30 000,00гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Пример банера200х100:

200_100 copy

 

 flash банер димензија 200x100 пиксела
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирањана првој странина свим странама
30 дана3 500,00нема
90 дана7 000,00нема
180 дана17 000,00гратис
годину дана35 000,00гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате), и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

 велики фиксни банер димензија 200x500 пиксела (вертикални)
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирањана првој странина свим странама
30 дана4 000,00нема
90 дана7 000,00нема
180 дана17 000,00гратис
годину дана35 000,00гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

200_500 copy

 
 велики фиксни банер димензија 480x70 пиксела (хоризонтални)
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирањана првој странина свим странама
30 дана5 000,00нема
90 дана8 000,00нема
180 дана20 000,00гратис
годину дана40 000,00гратис
Банер се поставља испод наслова „РУСКЕ СЛОВО“

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Пример банера 480х70:

480_70 copy

 велики фиксни (групни) банер димензија 480x70 пиксела (хоризонтални)
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирањана првој странина свим странама
30 дана2 000,00нема
90 дана3 500,00нема
180 дана8 000,00гратис
годину дана16 000,00гратис
Банер се поставља испод наслова „РУСКЕ СЛОВО“ под условом да има минимум две рекламе

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Наручилац је обавезан да за договорено објављивање огласа преда издавачу сав потребан материјал, најкасније 48 часова пре термина објављивања.За политички маркетинг цене су двоструко веће.Напомена: Ценовник важи од 18.08.2016. годинеСве цене су на дневном или годишњем нивоу и изражене са обрачунатим порезом на додату вредност.Текући рачун НИУ “Руске слово”: 160-923244-82, Banka Intesa.