ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ НА САЙТУ

автор Ясмина

Матични број: 08041393

Шифра делaтности: 5813, ПИБ: 101640081

Текући рачун: 160-923244-82 Banka Intesa

rsfin@ruskeslovo.com, office@ruskeslovo.com

 ЦЕНОВНИК

 реклама на сајту НИУ „РУСКЕ СЛОВО“

Рекламирањем добијате могућност да Ваша реклама буде виђена минимум 30.000 пута за годину дана.

 

  Мали фиксни банер димензија 100x50 пиксела
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирања на првој страни на свим странама
30 дана 2 000,00 нема
90 дана 4 000,00 нема
180 дана 12 000,00 гратис
годину дана 25 000,00 гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране.

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна сајта и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Пример банера 100х50:

100_50 copy

 

 

 

  Мали фиксни банер димензија 200x100 пиксела
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирања на првој страни на свим странама
30 дана 3 000,00 нема
90 дана 6 000,00 нема
180 дана 15 000,00 гратис
годину дана 30 000,00 гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Пример банера200х100:

200_100 copy

 

  flash банер димензија 200x100 пиксела
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирања на првој страни на свим странама
30 дана 3 500,00 нема
90 дана 7 000,00 нема
180 дана 17 000,00 гратис
годину дана 35 000,00 гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате), и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

  велики фиксни банер димензија 200x500 пиксела (вертикални)
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирања на првој страни на свим странама
30 дана 4 000,00 нема
90 дана 7 000,00 нема
180 дана 17 000,00 гратис
годину дана 35 000,00 гратис
Банер се поставља у левој колони насловне стране

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

200_500 copy

 
  велики фиксни банер димензија 480x70 пиксела (хоризонтални)
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирања на првој страни на свим странама
30 дана 5 000,00 нема
90 дана 8 000,00 нема
180 дана 20 000,00 гратис
годину дана 40 000,00 гратис
Банер се поставља испод наслова „РУСКЕ СЛОВО“

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Пример банера 480х70:

480_70 copy

  велики фиксни (групни) банер димензија 480x70 пиксела (хоризонтални)
РЕКЛАМА НА САЈТУ НИУ “РУСКЕ СЛОВО”

 

период рекламирања на првој страни на свим странама
30 дана 2 000,00 нема
90 дана 3 500,00 нема
180 дана 8 000,00 гратис
годину дана 16 000,00 гратис
Банер се поставља испод наслова „РУСКЕ СЛОВО“ под условом да има минимум две рекламе

 

У оквиру понуде „на свим странама“ подразумева се насловна страна, (од дана уплате)  и почетне стране недељника „Руске слово“, часописа „Захратка“, МАК и „Шветлосц“, Рубрике – Књиге и агенције  Рутенпрес.

 

Након истека рекламног периода сваки рекламни банер улази у наш каталог спонзора

Хвала на поверењу!

Наручилац је обавезан да за договорено објављивање огласа преда издавачу сав потребан материјал, најкасније 48 часова пре термина објављивања.За политички маркетинг цене су двоструко веће.Напомена: Ценовник важи од 18.08.2016. годинеСве цене су на дневном или годишњем нивоу и изражене са обрачунатим порезом на додату вредност.Текући рачун НИУ “Руске слово”: 160-923244-82, Banka Intesa.