Цепле-жимне-вименково (лєбо, кажди зґодни алиби значи)

автор м. джуня
500 Опатрене

Оживйованє театралного (взагально, културного) живота, по умертвеним (коронарним) лєту, коинцидує з початком нового школского року. Новосадски главни драмски ивенти – Стерийово позорє и Инфант (Фестивал нового и алтернативного театру) з узвичаєней майско-юнийскей аґенди, загнати за чечуци мешац. За беоґрадски Битеф, цо му тераз сезона, ище сом нїч нє чул. У Сараєве МЕСС порозцаговани през широки календарски розпорядок, звичайно онлайн, подобно як запровадзене и з нєдавно законченим филмским фестивалом, у Валтеровим варошу, на хторим тиж приказани режийни деби нашей Штайнфелдовей. Нєурядово – управа Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї ше надумовала отримац смотру цо ю пандемия вяри саботирала, средства, як гваря, достати, алє присутне и обаванє же вибух новей габи (знова) покарабаши плани орґанизатором.

Уж видзене, по виберанкох за зацменє на солстиций. Гоч обераци синдром винїмково бул ридки при школярох, якош як кед би ше сподзивало же то годно, ознова, спричинїц парализу общей системи. Важне же ше вше трафи даяки алиби зґодни за карантинизацию.

Чом так гварим? Га – у хвильки писаня тексту сом у пристолним варошу, дзе нє мож пришмердзиц анї до єдного явного обєкту без маски, покля на другим боку, наприклад, базен на Ташмайдану нацискани з людзми без защити. Далєй – праве у остатнїм викенду за нами отримани Инфант у Новим Садзе, по першираз нє у вецейдеценийней орґанизациї Културного центру НС. Институциї цо дзешка под час надобудного директора Андрея Файґеля вигнала латинку зоз своєй назви и сукцесивно ше зведла на филиялу Радио Беседи – напевно же таки алтернативни, шлєбодоумни фестивал анї кус нє хиби. Нєжадане чадо превжали у рамикох такв. Калеидоскопу култури ОПЕНС 2021 – орґанизаторе (войводянского) пристолу култури у Европи, нарок. Треба оправдац средства достати за тоту причину. А кажди зґодни алиби значи.

Цикаве же у Културним центре у остатнїм чаше буджет обтерховани з плацами пецерих (дискретно) новоприятих занятих. Можем думац же яки би ту бул (провизорни) алиби, так як цо здумуєм за себе виокременосц (лєбо, поправдзе, алиби) з чечуцих подїйох, яку сом себе вибрал на початку ещи цалей тей небулози. Повторюєм – нє дайце ше спреведнуц!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ