Црта розтолковала хтори лїстки важаци, а хтори нє

автор я. дюранїн
251 Опатрене

БЕОҐРАД – После велїх питаньох котри гражданє поставяли Припатрацкей мисиї Црта и по дружтвених мрежох о тим хтори ше гласацки лїстки буду раховац як важаци на наиходзацих виберанкох, а хтори нє, тих дньох розтолковане на ясни и розумлїви способ по Закону о вибору народних посланїкох и прецизоване з Приручнїком о роботи виберацких одборох Републичней виберанковей комисиї.

По тим Закону, важаци глсацки лїсток тот хтори так пополнєни же зоз сиґурносцу мож заключиц за кого особа гласала, а то у шлїдуюцих случайох꞉

  • кед виберач заокружел, лєбо подцагнул мено и презвиско лєм єдного кандидата
  • кед виберач заокружел, лєбо подцагнул назву, лєбо часц назви лєм єдней лїстини
  • кед виберач заокружел, лєбо подцагнул и шорне число опрез назви лїстини и єй назву и мено и презвиско кандидата на тей лїстини
  • кед виберач заокружел, лєбо подцагнул мено єдного ношителя лїстини
  • кед виберач заокружел, лєбо подцагнул мено єдного ношителя лїстини, и мено и презвиско першого кандидата на тей лїстини
  • кед виберач на лїстку прешкрабнул єден лєбо вецей шорни числа, односно єден лєбо вецей назви виборних лїстинох, а заокружел шорне число опрез мена и презвиска кандидата, лєбо лїстини.
  • гласацки лїсток важаци и кед попри шицким тим цо наведзене на лїстку виписани, лєбо нарисовани коментари, пароли и друге.

Нєважаци лїсток лєм тот хтори нєпополнєни, як и тот цо так пополнєни же нє мож ясно и нєдвосмислово утвердзиц за кого виберач гласал. Кед виберач заокружел вецей лїстини, лєбо кандидатох, односно кед єдну лїстину заокружел, а другу подцагнул, вец ше тот лїсток рахує як нєважаци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ