Черешнї пошли до Русиї

автор влдї 12. авґуст 2016

На поверхносцох двох гектарох, млади аґроном зоз Шиду Владимир Корач (24) почал продукцию черешньох и затераз ше указує як барз добри дїловни подцаг.

Єден Владимиров „черешняр” стари два роки, а други треци рок, так же уж дали и красни урожай. Слово о файтох „реґина”, „кордия”, и „ґрейс”, „стар”, уж як приходзи их зренє. Овоцнїк ше находзи на добрей локациї у потесу такволани „Опалєник”, блїзко при познатому месту за вилєт „Лїповача”.

– На нашим подручу нєт овоцнїки зоз черешнями, а то досц глєдани продукт. Прето сом ше опредзелєл праве за тоту овоц. До оовцнїку треба ище досц укладац, як цо то система за залїванє „капка по капка”, а значну помоц сом достал по конкурсу Покраїнского секретарията за польопривреду, дзе сом конкуровал за доставнє средствох за процивкамнцову мрежу. Инвестиция кошта коло 3,6 милиони динари, а обчекуєм же назад достанєм коло 1,4 милиони динари средствох и дзекуєм им на тей помоци – наглашує Корач.

Од нашого собешеднїка дознаваме же зоз пласманом черешньох нє було проблеми, бо то зробене прейґ єдного одкупйовача з Ритопеку при Беоґрадзе, а тот край познати по продукциї черешньох.

До Русиї вивежени квалитетни сорти, хтори нє пукаю, бо су одпорнєйши, а добре подноша и транспорт. Плоди були чежки медзи 10 и 15 ґрами.

У Корачовай фамелиї и оцец Драґослав и мац Желька аґрономи, а шестра Кристина дипломовани инженєр защити рошлїнох, цо значна помоц у продукциї зоз совитами и искуством.

– Плануєм прешириц овоцнїк зоз черешнями на ище два-три гектари, а тиж у перспективи и же бим почал продукцию грушкох на штирох гектарох – гвари на концу Владимир Корач.

ДЗЕНЬ ЗА ПРОМОЦИЮ

Концом юния у овоцнїку отримани и Дзень черешнї на хтори Корачово поволали сотруднїкох и дїловних партнерох на єднодньове друженє, а з тей нагоди орґанизовали и бависко – хто наобера найчежши черешньов плод.

(Опатрене 96 раз, нєшка 1)