„Чесни” крадоше

автор Ясмина 13. октобер 2019

Нїґда сом нє роздумовал як ше постава крадош? Заправо, кед роздумам лєпше, вообще ше ридко интересуєм за „професиї” хтори ше нє пахаю зоз законом. Правда, у новинарскей роботи сом часто писал о рижних крадзох, лопченьох и гаматляньох з домену злохаснованя урядового положеня койдзеяких директор(чк)ох и функционер(чк)ох, алє сом ше нє барз стретал з тима „правима” толваями хтори себе муша сами направиц нагоду цошка змотац, а нє лєм вихасновац тото цо ше им понука на „най ше пачи”.

Но, причина же сом конєчно и о нїх мушел почац штудирац – приватна. През викенд моєй супруги украднути бутеляр. Фамелийни буджет дожил нєобчековане вдеренє, а шицки ми у обисцу, а окреме директно очкодована, колективни стрес. Як наупрекосц, у бутєлару окрем даскельо червених було и „наменски средства” зоз стратеґийней пожички, порихтани за реґистрованє авта. Углавним, спричинєна чкода мултипликована. Ем пошли пенєжи, ем пожичене треба врациц, ем авто ище нє реґистровани… Дальши импликациї нє будзем начишльовац, алє, як нам идзе, за рок, найдалєй два, озда ше вицагнєме зоз кризи.

Но, тераз кед моя ситуация елаборована, врацим ше на челєднїка, лєбо челєднїцу, хтори ю спричинєл. Чи оголєна безпенєжносц и бида, чи намира нашвидко и без роботи дойсц до пенєжу, чи можебуц потреба почувствовац вдеренє адреналину кед ше роби цошка цо ше нє шме тот инициялни мотиватор прецо хтошка хпа руки до цудзей кишенки, лєбо ташни? Далєй, чи ше тота „робота” розликує од плаґированя докторатох, купованя дипломох, надуваня фактурох, намесцаня тендерох?

З тей нагоди, тримам страну „чесному” крадошови. Вон краднє од єдного, а гевти други од шицких нас. Кед го влапя, шлїдзи му гарешт, а чежко же му там гореспомнути буду цимере.

Ту и питанє особного моралу. Кед, наприклад, на драже найдземе червену, цо подумаме перше? Мойо щесце, чи цудза бриґа пре страцену, можебуц дньову наднїцу? Можебуц и тот микроплан гутори кадзи цагаме и дзе припадаме, ґу шоровому швету, чи ґу гевтому другому?

Спомнути бутєлар щешлїво найдзени у желєнїдлу нєдалєко од места дзе є украднути. У нїм остали шицки документи, вжати лєм пенєж. И то нє шицок. Охабени 120 динари. Таман за городски превоз…

Єдине цо сиґурне, же гранїца анї нє така ясна, анї нє така строга,  та и медзи крадошами випатра єст „чесних”. Голєм медзи тима цо крадню надробно.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

 

(Опатрене 84 раз, нєшка 1)