Чисцени ярки за одцеканє дижджовки

автор вл. дїтко
178 Опатрене

БЕРКАСОВО – Чисценє яркох за одцеканє дижджовки у Месних заєднїцох на подручу oпштини Шид предлужене у Беркасове.

Спомнута комунална робота ше окончує у сотруднїцтве локалней самоуправи и Месней заєднїци Беркасово.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ