ШВЕТЛОСЦ_IMPR_СРП

автор Futato P. Ofecefunasi

Назив: Часопис за науку, литературу, културу и уметност „Шветлосц”

Веб адреса: www.ruskeslovo.com/шветлосц

ISSN: 0488-7557 (штампано издање)

e-ISSN: 2683-3468 (електронске издање)

UDК: 82+008+7

Излази од: 1952. године

Периодичност: квартално

Опис: Часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” једина је публикација те врсте на русинском језику у Војводини и Србији. Својим обимом, више од 50 годишњака са по 600-1000 страна, часопис је израз не само језичке и интелектуалне креативности русинске заједнице у Србији, већ и израз прошлости и садашњости Русина у Средњој Европи. „Шветлосц” је главни креатор и информатор о културним и литерарним збивањима код Русина на овим просторима и дo данас наша најугледнија и на највишем интeлeктуалном и стваралачком нивоу периодична публикација. 

Издавач: Новинско-издавачка установа „Руске слово”

Адреса: Футошка 2/III, 21000 Нови Сад, Србија

Суиздавач:Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за русинистику

Одговорни уредник: др Борис Варга

Одговорни уредник за стручну област (литературу, културу и уметност):  Микола М. Цап

E-mail: casopissvetlosc@gmail.com

Уређивачки одбор за научну област: 

др Ђура Харди, др Јоаким Стрибер,

др Алексеј Кишјухас, др Даниела Тамаш

Савет часописа: 

академик Јулијан Тамаш (Војвођанска академија наука и уметности, Национална академија наука Украјине), академик Микола Мушинка (Национална академија наука Украјине, Словачка), др Алла Татаренко (Лавовски национални универзитет, Украјина), др Томаш Квока (Јагелонски универзитет, Пољска), др Олег Румјанцев (Универзитет у Палерму, Италија), др Михаил Дронов (Институт за славистику РАН, Русија), др Јулијан Рамач, мр Анамарија Рамач Фурман (Универзитет у Новом Саду), мр Канаме Окано (Универзитет за иностране студије Кобе, Јапан), др Александар Мудри (Универзитет у Новом Саду), др Ана Римар Симунович (Универзитет у Новом Саду), мср Мирослав Кевежди, мср Саша Сабадош

Штампа:  Maximagraf

Тираж: 300 примерака